#CITY_BREAK GOODIES // GOSH COPENHAGEN TOTAL MAKE-UP //

Uroda

Zwykle zapytane o swe zalety wynikające z fizyczności czy usposobienia odpowiadamy ciszą. O brakach, niedociągnięciach i ułomnościach mówimy dla odmiany zbyt wiele. Dzisiaj na jakikolwiek ślad utyskiwania nie ma miejsca, bowiem chcę się z Wami podzielić pewnymi z puli swych umiejętności. Takimi, które w sama sobie cenię  i jednocześnie, które z uznaniem komplementują inni. Nie miejcie mi proszę tego za złe, bowiem na moment zapomnę o skromności. Z pewnością jednak doskonałej organizacji, efektywnego gromadzenia i późniejszego korzystania z pozyskanych informacji oraz chęci poznawania ludzi i otaczającego nas świata, odmówić mi nie można. Wszystkie z tych cech są przeze mnie nieustannie pielęgnowane, a ich efektem finalnym organizowane przeze mnie weekendowe wyjazdy. W świecie podróżników znane jako #CITY_BREAK i absolutnie uwielbiane ♥︎. #CITY_BREAK to nic innego jak krótki, zazwyczaj dwu bądź trzydniowy wypad w obrębie jednego, pociągającego nasze zmysły miasta. Dzięki niemu w zaledwie kilkadziesiąt godzin możemy poczuć klimat danej metropolii, poznać jej najciekawsze aspekty pod względem architektury, stylu życia czy smaków! Choć pierwsze półrocze bieżącego roku dopiero od kilku tygodni za nami to w swojej puli #CITY_BREAK mam już sporo zaliczonych pozycji. Kopenhaga, Malmö, Mediolan oraz ♥︎ Londyn, a w kalendarzu już tworzę plany kolejnych. Bez względu na destynację, 3 aspekty wyjazdu pozostają niezmienne. Cudowny współtowarzysz podróży, aparat i produkty, dzięki którym uchwycone chwile będą magiczne. To tym ostatnim poświęcony będzie wpis, a efektem finalnym zapoznanie Was z moim wyjazdowym makijażem. Podobnie jak w wypadku samego wyjazdu, także makijażowy rytuał określić mogę dzięki 3 wyznacznikom. Lekkość, trwałość i fotogeniczność. Właśnie pod kątem tych aspektów oceniać będę otrzymane (4) od marki GOSH Copenhagen oraz kupione (4) w celu dopełnienia look’u produkty, które dostępne są w sieci Drogerii HEBE.

✤✤✤

Usually asked about the advantages of physicality or personality we respond to silence. We are talking too much about deficiencies, shortcomings and disabilities. Today, there is no place for straying because I want to share some of my skills with you. Those that I appreciate in myself and at the same time, which compliments other people. Please do not get me wrong, but I have to forget about modesty for a moment. Certainly, however, the perfect organization, effective collection and subsequent use of the information obtained and the desire to meet people and the world around us, can not be denied. All of these qualities are constantly being nurtured, and their final effect is my weekend trips. In a world of travelers known as #CITY_BREAK and absolutely adored ♥ ︎. #CITY_BREAK is nothing else than a two or three day break within one that appeals to our senses. Thanks to it in just a several dozen of hours we can feel the atmosphere of a given metropolis, get to know the most interesting aspects in terms of architecture, lifestyle or taste! Although the first half of this year has only been in place for several weeks in our calendar, I have already scored a number of entries to #CITY_BREAK stake. Copenhagen, Malmö, Milan and ♥ ︎ London, and in the calendar I have already made further plans. Regardless of the destination, 3 aspects of the trip remain unchanged. Wonderful travel companion, camera and products to capture the moments will be magical. This is the last one dedicated to the post, and the final result will familiarize you with my outgoing makeup. As in the case of the trip itself, I can also determine the make-up ritual with 3 determinants. Lightness, durability and photogenicity. It is from these angles that I will receive (4) from GOSH Copenhagen or bought (4) to complement the look of the product that is available in the PL drugstore – HEBE

#CITY_BREAK_GOODIES GOSH Copenhagen Total Make-up 2

GOSH #FoundationDrops (002 Ivory) & GOSH Lumi Drops (002 Vanilla)

Podkład #FoundationDrops stanowi idealną odpowiedź na stawiane przez moją cerę wymagania. Choć na przestrzeni wszystkich miesięcy w skali roku, w podkładach cenię sobie lekką, nie obciążającą skóry, konsystencję to w tych letnich to prawdziwy must-have na liście do spełnienia. #FoundationDrops (69.99PLN/30ML) zapewnia dawkę nawilżenia i wygładzenia, dzięki czemu nie tylko ujednolica koloryt cery, ale i ją pielęgnuję. Formuła wzbogacona o olej arganowy pozwala na uzyskanie wspomnianego efektu dodanego. Z pewnością ten fakt spotka się z uznaniem posiadaczek cery suchej, normalnej bądź delikatnie mieszanej, które stawiają na niesamowicie subtelne wykończenie makijażu. Efekt niczym druga, jednakże nieco dopieszczona, skóra → gwarantowany! Oprócz solidnej dawki nawilżenia, odżywienia, wygładzenia i rozświeltenia, nie możemy spodziewać się jednak krycia, dlatego też jeśli na nie stawiacie → skierujcie swą uwagę na Foundation Plus, wzbogacony o dodatkową dawkę pigmentu. Slogan z mini buteleczki, który stanowi o tym, iż „COVER + CONCEAL” to nie pusta obietnica. O pełnej mocy jego możliwości świadczyć mogą (choć nie, nie mogą!) moje pozbawione zasinień okolice pod oczami. Nie stosowałam go jednak zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem, a więc jako podkład pod makijaż, więc w tym aspekcie trudno mi ocenić jego działanie. Wiele i to jedynie cudownych wrażeń dostarczył mi natomiast rozświetlacz w płynnej formie Lumi Drops. To jak niesamowicie naturalnie prezentuje się na szczytach kości policzkowych czy pozostałych szczytowych punktach twarzy to istna magia ♥︎. O mej niewyobrażalnych rozmiarów miłości może świadczyć fakt, iż koleżanki po fachu, tj. MAC Strobe Cream oraz The Balm Mary-Lou zostały skazane na niebyt. Oczekują na lepsze czasy, gdyż płynne krople rozświetlające Lumi Drops (39.99PLN/15ML), cudownie odbiające światło, sprawiają, że skóra promienie blaskiem. Dlatego też namiętnie aplikuję je we wszystkie miejsca, od których oczekuję kuszenia blaskiem. 

♥︎♥︎♥︎♥︎ / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎  &  ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎/ ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

#FoundationDrops is the perfect answer to my skin requirements. Although throughout the year on a yearly basis, I value the lightweight, non-burdensome skin, the consistency of this summer is a true must-have on the list to do. #FoundationDrops (69.99PLN) provides a dose of moisturizing and smoothing, which not only tones the color of the skin, but also nourish it. Formula enriched with argan oil allows to achieve this added effect. Certainly this fact will be appreciated by the owners of dry, normal or gently mixed skin, which put on an incredibly subtle make-up finish. The effect like a second, but slightly pampered, skin → is guaranteed! In addition to a solid dose of moisturizing, nourishing, smoothing and clarifying, we can not expect mating, so if you place → focus on Foundation Plus, supplemented with an extra pigment dose. Slogan from the mini bottle, which states that „COVER + CONCEAL” is not an empty promise. Of the full power of his abilities can provide (though no, they can not!) My devoid of bruising under the eyes. I did not use it according to its primary purpose, so as a foundation under the makeup, so in this aspect it is difficult for me to evaluate its effect. Many and it was just wonderful experiences provided me with a light illuminator Lumi Drops in liquid form. This is how incredibly natural it is to appear at the top of the cheekbones or other points of the face is the magic ♥ ︎. The unbelievable size of my love can be traced back to the fact that my friends, MAC Strobe Cream and The Balm Mary-Lou, have been doomed. They are waiting for better times, as the liquid drops brighten Lumi Drops (39.99PLN), miraculously reflecting the light, make the skin rays glow. That is why I apply it passionately to all the places I expect to be tempted by.

♥︎♥︎♥︎♥︎ / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎  &  ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎/ ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

#CITY_BREAK_GOODIES GOSH Copenhagen Total Make-up 3

GOSH Bronzing Powder (02 Natural Glow)

Ten, utrzymany w neutralnej tonacji, puder brązujący Bronzing Powder (54.99PLN/9G) doskonale sprawdza się jako produkt do delikatnego konturowania obszaru pod kością policzkową oraz nadawania odpowiednich proporcji zbyt wydatnych części twarzy, tj. czoło, nos bądź żuchwa. Wyśmienicie sprawdza się również jako cień podkreślający załamanie powieki bądź zagęszczający włoski przy górnej linii rzęs. Produkt absolutnie uniwersalny pod względem zastosowania i wpisujący się w potrzeby kobiet o niemal każdej karnacji i stopniu intensyfikacji opalenizny. Brakiem efektu mogą być jedynie zawiedzione posiadaczki mocno zesmaganej słońcem skóry, jednak jak wiemy → trudno mnie do tej grupy zaliczyć <hahaha>. Żarty na bok, bowiem na wyróżnienie zasługuje także konsystencja produktu. Podczas aplikacji nadmiernie nie pyli się, dzięki czemu (mimo niezbyt powalającej gramatury) posłuży na długie miesiące. 

♥︎♥︎♥︎♥︎ / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

This Bronzing Powder (54.99PLN / 9G) is perfectly suited for delicate contouring of the cheekbones area and for imparting appropriate proportions of excessively prominent parts of the face, for example the forehead, nose or jaw line. It also works great as a shade to emphasize the collapse of the eyelid or to thicken the hair on the upper lash line. The product is absolutely universal in terms of application and suits the needs of women with almost every complexion and degree of tanning. The lack of effect can only be a let down of the owner strongly sun-drenched skin, but as we know → difficult to me to this group include hahahahaha:D Joke aside, because the product also deserves distinction. During application, it is not dusty, so that (despite not very heavy weight) will serve for months.

♥︎♥︎♥︎♥︎ / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

#CITY_BREAK_GOODIES GOSH Copenhagen Total Make-up 4

GOSH Brow Kit (001)

Jedna paleta Brow Kit (49.99PLN/niespełna 3.5G) mieszcząca w swoim wnętrzu sporych rozmiarów listerko, dwustronny pędzelek, 3 odcienie dobrze napigmentowanych cieni do wypełniania brwi oraz wosk do ich ujarzmienia? TAAAK! Doskonała opcja zarówno kiedy mowa o włączeniu jej do codziennej makijażowej rutyny, jak i zabrania na weekendowy #CITY_BREAK. Dostępne odcienie cechują się dobrą pigmentacją, a wosk faktycznie wygładza niesforne włoski. Pozytywnie zaskoczona jestem także jakością włosia w dołączonym pędzelku w mini formacie. Jednak proszę, podzielcie się ze mną tajemną wiedzą do czego może służyć ta pacynka? Gdybym przy jej pomocy miała podkreślić swe liche brwi to kolorem straszyłyby aż po same czoło! A produktu wolałabym nie marnować, gdyż, w mojej ocenie, jest on dosyć kosztownym jak na drogeryjną półkę cenową. Z tego powodu polecałabym go tym z Was, które na co dzień cieniują swoje brwi bądź mają zróżnicowane pod względem gęstości włoski, które wymagają miejscowo większego wypełnienia ich kolorem.

♥︎♥︎♥︎ i pół / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

One palette Brow Kit (49.99PLN / less than 3.5G), packed in a large size of mirror, two-sided brush, 3 shades of well-groomed shadows to fill the eyebrows and wax to their subjugation. YESSS! Excellent option when it comes to incorporating it into your daily make-up routine as well as for the weekend #CITY_BREAK. Available shades are characterized by good pigmentation, and the wax actually smoothes unruly hair. I am also surprised by the quality of the bristles in the attached mini brush. But please, share with me secret knowledge what can this puff serve? If I had to emphasize my poor eyebrows with that, it would scare me to the forehead! And the product I would prefer not to waste, because, in my opinion, it is quite expensive for a drugstore shelves. For this reason, I would recommend it to those of you who daily shade their eyebrows or have differentiated density in terms of the hair, which require locally filled with their color.

♥︎♥︎♥︎ and a half / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

#CITY_BREAK_GOODIES GOSH Copenhagen Total Make-up 5

GOSH Rebel Eyes (Carbon Black)

W maskarze Rebel Eyes (44.90PLN/10ML) pokładałam najmniejsze nadzieje z całej puli otrzymanych od marki GOSH Copenhagen (bądź kupionych)  produktów. Pomijając, iż jestem niesamowicie wymagającą konsumentką, kiedy mowa o idealnym tuszu do rzęs, to 3 tygodnie temu udałam się na zabieg ściągnięcia przedłużanych rzęs. Jak prezentują się naturalne po tego typu zabiegu? Licho, lichuteńko! Nie liczyłam zatem na efekt powalających rzęs w rozmiarze XXL, tak obiecywanych przez producenta. Maskara wzbogacona o olej z nasion rokitnika  oraz naturalne woski ma pozytywnie wpływać na stan rzęs, a formuła podkręcać i nadawać objętości. Obiecanej objętości i pełności nie uzyskałam, ale za to fenomenalne wydłużenie, podkręcenie już TAAAK! Na wyróżnienie zasługuje również szczoteczka. Dokładnie taka, jaką uwielbiam, a więc sylikonowa z króciutkimi syntetycznymi włoskami, dzięki której każda rzęsa jest doskonale rozdzielona. Maskarę wielbię od niespełna miesiąca i póki co zaskakuje mnie swoimi właściwościami, ale na ten moment jeszcze nie potrafię dokładnie określić jej żywotności. Jeśli posłuży mi przez kolejne kilka tygodni to będę polecać ją każdej posiadaczce lichych rzęs, ze szczególnym uwzględnieniem tych borykających się z problemem wrażliwych i łzawiących oczu!

♥︎♥︎♥︎♥︎ / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

In the Rebel Eyes mascara (44.90PLN / 10ML) I placed the slightest hope of the entire goodies received from GOSH Copenhagen (or purchased) products. Excluding the fact that I am an extremely demanding consumer when it comes to the perfect mascara, 3 weeks ago I went for a lash extension off. How do they appear natural after this type of intervention? Poor, very poor! So I did not count on the effect of damaging eyelashes in XXL size, so promised by the manufacturer. Mascaras enriched with sea buckthorn seed oil and natural waxes have a positive effect on the condition of the lashes, and the formula to overturn and give volume. The promised volume and fullness I did not get, but for phenomenal elongation and turn up YESSS already! Also worth mentioning is the brush. Exactly what I love, so silicone with short synthetic hair, thanks to which each lash is perfectly separated. I have been worshiping the mascara for less than a month and am surprised at its properties, but at this moment I can not exactly determine its vitality. If used it for the next few weeks then I will recommend it to any poor eyelash owner, with special attention to those who are struggling with the problem of sensitive and tearful eyes!

♥︎♥︎♥︎♥︎ / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

#CITY_BREAK_GOODIES GOSH Copenhagen Total Make-up 6

GOSH Lip Oil (004 Raspberry)

Na co dzień zdecydowanie preferuję pomadki, najchętniej sięgając po te o matowym bądź satynowym wykończeniu. Tak popularnym obecnie olejkom do ust, zostawiam jednak otwartą furtkę, dzięki której odkryłam ten fenomenalny produkt. Swymi pielęgnacyjnymi właściwościami zmiata konkurentów, bowiem mieszankę olejów (arganowy, macadamia, moringa, rokitnigowy) nie dopuszcza cienia rywalizacji. Dzięki Lip Oil usta momentalnie stają się miękkie, nawilżone, odżywione, zregenerowane i pięknie połyskujące. Co prawda nie jestem zwolenniczką aż tak lustrzanego efektu na wargach i zdecydowanie bardziej odnajduję się w matowej wersji ust to jednak Lip Oil pod względem swych pielęgnacyjnych właściwości po prostu bryluje! Dodajcie profil @goshpolska do obserwowanych, dzięki czemu nie ominą was promocyjne newsy → do końca sierpnia Lip Oil możecie zgarnąć z 50% rabatem i zapłacić 19.99PLN/4ML zamiast 39.99PLN ♥︎.

♥︎♥︎♥︎ i pół / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

For every day make-up I definitely prefer lipsticks, most prefer reaching for those with matte or satin finish. So popular nowadays lip oils, however, leave an open door, thanks to which I discovered this phenomenal product. Because of its care qualities, it sweeps competitors, because the blend of oils (arganic, macadamia, moringa, leucite) does not allow competition. With Lip Oil, lips immediately become soft, moisturized, nourished, regenerated and beautifully shiny. Although I’m not a supporter of such a mirror effect on the lips and definitely more found in the matt version of the mouth, however, Lip Oil in terms of its care properties just shine! Add a profile @goshpolska to the watched, so you will not miss the promotional news → by the end of August, Lip Oil you can get 50% discount and pay 19.99PLN/4ML instead of 39.99PLN ♥ ︎.

♥︎♥︎♥︎ and a half / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

#CITY_BREAK_GOODIES GOSH Copenhagen Total Make-up 7

GOSH Velvet Touch Lisptick MATTE (01 Baby Lips)

Słowa nie są potrzebne, bowiem efekt zaaplikowania Velvet Touch Lisptick MATTE  w odcieniu 01 Baby Lips jest wystarczająco wymowny. To idealny odcień nude do tonacji mojej skóry, a jego formuła nie odbiega od tej postrzeganej przeze mnie jako wymarzoną. Pomadka wzbogacona o naturalne woski oraz kwas hialuronowy nawilża oraz wygładza usta. Mimo satynowego efektu, wargi nie wydają się być przesuszone i prezentują naprawdę kusząco. Kiedy dodamy do tego co najmniej 8godzinną trwałość to stajemy przed bramą pomadkowego nieba. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam! ♥ Ps. Do 16tego sierpnia możecie ją zgarnąć z 30% rabatem i zapłacić 30.99PLN/4G zamiast 42.99PLN ♥.

♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

No words needed, because the effect of applying Velvet Touch Lisptick MATTE in the shade 01 Baby Lips is sufficiently eloquent. It’s the perfect nude shade for my skin tone, and its formula does not diverge from that perceived by me as a dream. A lipstick enriched with natural wax and hyaluronic acid moisturizes and smoothes out the lips. Despite the satiny effect, lips do not appear to be dry and they are really tempting. When we add at least 8 hours of longavity, we are standing in front of the gate of the lipstick’s heaven. I love, I love, I love! ♥ Ps. Until 16th August you you can get 30% discount and pay 30.99PLN/4G instead of 42.99PLN ♥ ︎.

♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

#CITY_BREAK_GOODIES GOSH Copenhagen Total Make-up 9

#CITY_BREAK_GOODIES // GOSH COPENHAGEN TOTAL MAKE-UP // → na TAK czy NIE?

O swoich odczuciach koniecznie dajcie mi proszę znać w komentarzach! 

♥︎

POST ZREALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z DROGERIĄ HEBE

I JEST PRZEZ NIĄ SPONSOROWANY.

✤✤✤

#CITY_BREAK_GOODIES // GOSH COPENHAGEN TOTAL MAKE-UP // → YES or NO? 

Please feel free to let me know in the comments section below! 

♥ ︎ 

POST is SPONSORED by HEBE.

There are no comments, add yours