#HOME // JAK URZĄDZIĆ POKÓJ DLA NIEMOWLAKA? WIZUALIZACJA POKOJU + WYPRAWKA //

HOME

„Let her sleep, for when she wakes, she will move mountains.”

      Minimalistyczne, wręcz ascetyczne wnętrza. Przestrzeń. Wysokość. Surowość. Dominacja neutralnych barw. Biel, szarość, a także chłodne odcienie beżu skonfrontowane z subtelnym akcentem starego złota czy miedzi. Bez wątpienia to cechy naszego wymarzonego wnętrza. Jeśli bowiem istnieje styl, który celebruje pokorę, prostotę, praktyczność  – to jest to właśnie styl industrialny. Żyjemy zgodnie z jego nurtem. Nasz dom jest odzwierciedleniem tej surowości. Minimalistyczna baza sprawia, że detale skupiają na sobie całą uwagę i stanowią wartość dodaną wnętrza. Są też namacalnymi świadectwami wspólnych podróży, spędzonych chwil i utrwalonych w pamięci momentów. Są dla nas bezcenne. Wspomnień, których nie da się przełożyć na wartość materialną będziemy już niebawem kolekcjonować jeszcze więcej. Czekamy bowiem na naszą wymarzoną Córeczkę! Od tego (najważniejszego w życiu ♥︎) spotkania dzielą nas zaledwie tygodnie. Ten ekscytujący czas oczekiwania wypełniony jest przygotowaniami, także w kwestii adaptacji wnętrz. Jak urządzić pokój dla niemowlaka? Czym się kierować? Na co zwrócić szczególną uwagę? To nie jedyne pytania, na które szukaliśmy odpowiedzi. Nie mniej istotna była dla nas kwestia tego, jak nową przestrzeń dopasować do mocno ascetycznego wystroju wnętrz. Zależało nam na tym, aby zachować ponadczasową bazę. Przytulnego charakteru pokoju dla dziecka dodać zaś wraz z akcentami i gadżetami, które w prosty sposób będziemy adaptować do zmiany potrzeb wynikających z wieku czy zainteresowań dziecka. W ten sposób imponująca wysokość pomieszczenia / przeszklenia / loftowe oświetlenie sufitowe / matowa podłoga / zastosowanie kamienia w połączeniu z drewnem, a więc serce stylu naszego domu zostało dopełnione o wyjątkowe, rozwijające wyobraźnię dziecka detale. Za kilka tygodni będziemy mogli wspólnie ocenić jak udało się nam zaadaptować propozycję projektu do warunków mieszkaniowych. Dzisiaj chciałabym natomiast podzielić się z Wami wizualizacjami pokoju dla naszej Córeczki (~ 21,47 m2), który stanowi przedłużenie strefy nocnej domu i znajduje się w jego zachodnim skrzydle.

BABY GIRL'S ROOM (I) designed by @wysockailona
BABY GIRL’S ROOM (I) designed by @wysockailona
BABY GIRL'S ROOM (II) designed by @wysockailona
BABY GIRL’S ROOM (II) designed by @wysockailona
BABY GIRL'S ROOM (III) designed by @wysockailona
BABY GIRL’S ROOM (III) designed by @wysockailona

      Minimalist, almost ascetic interiors. Space. Height. Severity. Neutral colors. White, gray and cool shades of beige confronted with a subtle accent of old gold or copper. Without a doubt, these are the features of our dream interior. Because if there is a style that celebrates simplicity – it is the industrial style and we live in accordance with its trend. Our house is a reflection of this austerity. The minimalist base makes the details focus on themselves and add value to the interior. They are also tangible testimonies of common journeys, moments spent and moments recorded in memory. They are priceless to us. Memories that cannot be translated into material value will soon be collected even more. We are waiting for our dream Daughter! We are only weeks away from this (the most important in life ♥︎) meeting. This exciting waiting time is filled with preparations, also in terms of interior adaptation. How to arrange a baby’s room? What to follow? What to pay special attention to? These are not the only questions we were looking for answers to. No less important for us was the question of how to adjust the new space to a strongly ascetic interior design. We wanted to enhance the industrial style, as well as a cozy standard room for a newborn. Adding accents and gadgets that we would easily adapt to a change in the needs caused by the age development or interests. In this way, the impressive height of the rooms / glazing / loft ceiling lighting / matte floors / the mix of stone and wood and thus the heart of our orphanage added with unique details, developing the child’s imagination. In a few weeks we gonna see how the adaptation ended! Today I would like to show you some visualizations of the room for our Little One (~ 21,47 m2), which is a part of a night zone of the house and is located in its west wing.


+ JAK URZĄDZIĆ POKÓJ DLA NIEMOWLAKA? + 

#WIZUALIZACJA

     + JAK URZĄDZIĆ POKÓJ DLA NIEMOWLAKA? +  Na to pytanie zapewne każdy przyszły rodzic ma inną odpowiedź. I każda jest na swój sposób właściwa. To on dysponuje przecież informacjami o lokalizacji pokoju w rozkładzie wszystkich pomieszczeń, jego powierzchni, danych technicznych. To on zna swoje upodobania i wie jakimi barwami czy materiałami wykończeniowymi lubi się otaczać. To on decyduje o tym jaki przeznaczy budżet na adaptację pokoju dla swojego dziecka bądź jego gruntowny remont. Jak urządzić pokój dla niemowlaka? Bez dwóch zdań mogę napisać, że wedle własnego uznania! Warto jednak pamiętać o tym, iż powinien on spełniać kilka ważnych cech. Ponad wszelką wątpliwość pokój powinien być przytulny, przyjazny, ale i bezpieczny. A wnętrze? Powinno obfitować w rozwijające wyobraźnię dziecka detale. Jeśli baza kolorystyczna utrzymana jest w neutralnej tonacji, jak to ma miejsce w naszym przypadku (biel / szarość / zgaszona zieleń mięty czy oliwki), to warto umysł dziecka stymulować ciekawymi, nietypowymi formami dodatków. Postawiliśmy na dopełnienie białych ścian pokoju gzymsami w odcieniu ciemnej mięty, oplatającymi na kształt opaski sufit pokoju, a także dopasowaną kolorystycznie ścianę z tapicerowanym siedziskiem. Stanowić ono będzie (w niedalekiej przyszłości) bezpieczne, ciekawe i wygodne miejsce do zabawy. W tej części pokoju z biegiem miesięcy położymy także matę edukacyjną, a z później ustawimy mini stoliczek z krzesełkiem. Z biegiem lat ich miejsce zajmie szkolne biurko. + TA CZĘŚĆ TO STREFA DZIENNA +.

2

     + STREFA NOCNA + zlokalizowana jest naprzeciwko strefy dziennej. Jej głównym punktem i tak naprawdę jednym z trzech najważniejszych elementów pokoju dla niemowlaka jest łóżeczko (oraz elektroniczna niania!) Z wyborem konkretnego modelu nie mieliśmy najmniejszego problemu. Ceniąc sobie meble totalnie unikatowe, wyprodukowane z dbałością o każdy detal, a także spełniające surowe normy bezpieczeństwa, zaufaliśmy marce SEBRA. Ta duńska marka to jeden z topowych producentów drewnianych mebli dla dzieci. Mogą być one używane przez kilka etapów rozwoju dziecka. Następnie przekazane kolejnym pokoleniom. To wybór na lata w poszanowaniu naszej planety. W ofercie marki znajduje się kompleksowe wyposażenie dziecięcego pokoju. Komoda do przewijania dla niemowląt, którą z łatwością można zmienić na klasyczną szafkę na ubrania to kolejny mebel od marki SEBRA, na zamówienie którego się zdecydowaliśmy. Podobnie jak łóżeczko, które służyć będzie od pierwszych dni życia aż do wieku szkolnego, komodę łatwo i szybko można zaadaptować zarówno do pierwszego etapu życia dziecka, jak i do kolejnych. Uwielbiam takie funkcjonalne rozwiązania! Komodę finalnie zdecydowaliśmy się wybrać w opcji z dwiema głębokimi szufladami, w których planujemy poukładać niezbędne artykuły higieniczne / akcesoria do pielęgnacji / gadżety oraz ubranka. Na komodzie miejsce już zajął piankowy przewijak marki LEANDER, który jest naprawdę wyjątkowy w swej prostocie. 

3

     + STREFA NOCNA + w pokoju niemowlaka to nie tylko łóżeczko czy miejsce do przewijania. Ważnym jej punktem jest także fotel do karmienia czy lampa z moderowanym natężeniem światła. Każda mama z pewnością doceni komfort podczas karmienia, na którym każdego dnia spędzać będzie długie godziny. Ze względu na to, iż muszę dbać o stan swojego kręgosłupa to zdecydowałam się na wybór fotela z bardziej klasycznym i stabilnym oparciem niż propozycja, którą widzicie na wizualizacji. Mój wybór padł na drewniany fotel z wykończeniem boucle. To model „seral” od marki PRIVATEFLOOR. Za fotelem stać będzie ciężka lampa o marmurowej podstawie w odcieniu kaszmiru od FERM LIVING. Model, który najbardziej przypadł mi do gustu to „arum”. Pozostałe oświetlenie nie jest na wizualizacji widoczne w pełni, aczkolwiek na pierwszy plan wysuwają się papierowe klosze fantazyjnie wygniecione na kształt „chmurki”. To model „krusning” dostępny w IKEA. 3 sztuki niebawem zawisną w centralnej części pokoju i zostaną wkomponowane w surowe, sufitowe oświetlenie, którym dysponujemy.

4

     + STREFA NOCNA + to oprócz miejsca do spania, przewijania czy karmienia także strefa do przechowywania. To tutaj wkomponowana została szafa na ubrania z sekcją do składania oraz wieszania, ale również, widoczną już od wejścia do pomieszczenia, sekcją ekspozycyjną w postaci regału z półkami. Całość pod osłoną łuków. Nawiązywać będą one do wykończenia panelu ściennego za łóżeczkiem oraz ściany z elementami tapety od Newbie, zlokalizowanej przy komodzie do przewijania. 100% prac stolarskich oraz tapicerskich wykona dla nas lokalna firma zewnętrzna. Jaki będzie efekt finalny? O tym przekonamy się już za kilka tygodni. Nie możemy się doczekać! A Wy? Jak Wam podobają się załączone grafiki oraz wizualizacje?

    + OPPOSITE IS THE NIGHT ZONE. Its main place and in fact one of the three most important elements of a baby’s room is the bed / cot. We had no problem with choosing a specific model. Appreciating unique furniture, manufactured with attention to every detail, and meeting strict safety standards, we trusted the SEBRA brand. This Danish brand is one of the top producers of wooden furniture for children. They can be used for several stages of a child’s development and then passed on to subsequent generations. This is a choice for years with respect for our planet. The brand’s offer includes comprehensive equipment for a baby’s room. Changing table, which can be easily changed into a classic wardrobe, is another piece of furniture from the SEBRA brand that we decided to order. Just like a bed / cot, which will be used from the first days of life until school age, the chest of drawers can be easily and quickly adapted both to the first stage of a child’s life and to the next ones. I love such functional solutions! We finally decided to choose the one with two deep drawers, in which we plan to arrange the necessary hygiene articles / care accessories / gadgets / clothes.

     + THE NIGHT ZONE +  in a baby’s room is not only a cot or a changing station. Its important point is also a feeding chair or a lamp with moderated light intensity. Every mother will certainly appreciate the comfort during feeding, on which she will spend long hours every day. Due to the fact that I have to take care of the condition of my spine, I decided to choose an armchair with a more classic and stable backrest than the one you see in the visualization. My choice fell on a wooden armchair with a boucle finish. This is the „seral” model from the PRIVATEFLOOR brand. Behind the armchair will be a heavy lamp with a marble base in a shade of cashmere from FERM LIVING. The model that I liked the most was the „arum”. The remaining lighting is not fully visible in the visualization, although paper lampshades fancifully crumpled in the shape of a „cloud” come to the fore. This is the „krusning” model available at IKEA, 3 pieces of which will hang in the central part of the room and will be integrated into the austere ceiling lighting we have.

     + THE NIGHT ZONE + is, apart from a place to sleep, change or feed, also a storage zone. It is here that a wardrobe with a section for folding and hanging has been integrated, but also, visible from the entrance to the room, an exhibition section in the form of a bookcase with shelves. The whole is covered with arches, referring to the finish of the wall panel behind the cot and the wall with elements of wallpaper from Newbie, located next to the changing table. 100% of the carpentry and upholstery work will be performed by a local external company. What the final effect is going to be? We’ll find out in just a few weeks. We can not wait!


+ JAK URZĄDZIĆ KĄCIK DLA NIEMOWLAKA? + 

KOSZ MOJŻESZA DLA CÓRECZKI W NASZEJ SYPIALNI

1

     + JAK URZĄDZIĆ KĄCIK NIEMOWLAKA W SYPIALNI RODZICÓW ? + Przytoczę zdanie, które pojawiło się już uprzednio w treści tego wpisu. „Na to pytanie zapewne każdy przyszły rodzic ma inną odpowiedź. I każda jest na swój sposób właściwa.” Przy urządzaniu kącika niemowlaka w naszej sypialni kierowałabym się tymi samymi wytycznymi jak w przypadku projektowania i aranżowania oddzielnego pokoju do dziecka, z jednym istotym wyjątkiem. Kluczowy byłby dla mnie fakt idealnego wkomponowania go w naszą przestrzeń. Zależałoby mi na tym, aby nasza sypialnia, a tak naprawdę cała strefa nocna (wraz z garderobą i łazienką) już od przekroczenia jej progu nie przywodziła na myśl pokoju, w którym więcej mebli czy akcesoriów jest właśnie dla dziecka. Harmonia, spokój, prywatność to w mojej ocenie szalenie istotne aspekty przestrzeni jaką dla każdej pary stanowi sypialnia. Oczywiście oczekiwania, a rzeczywistość to często dwie niepokrywające się strefy. Na tym etapie, kiedy nie jestem jeszcze świadoma co mnie czeka i z jaką nową dla mnie codziennością będą się musiała zmierzyć, mogę mieć swoje poglądy czy osądy. Z pewnością doświadczenia szybko poddadzą ja jednak weryfikacji. Choć nie zdecydowaliśmy się na stworzenie kącika dla córeczki w naszej sypialni to uznaliśmy, że wstawienie do niej kosza Mojżesza będzie dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza na pierwszy okres jej życia. Trzeba pamiętać, iż ten typ łóżeczka nie jest rozwiązaniem permanentnym. Kosz przestaje być bowiem bezpieczną opcją dla dziecka, które próbuje już siadać czy wstawać. To dobra opcja jedynie na pierwsze wspólne miesiące. Ma za to kilka ogromnych zalet. Kosz łatwo zdemontować ze stojaka, a niemowlaczka przenieść tym samym do innego pomieszczenia. No i aspekt wizualny! W ofercie sklepu ZARA HOME wyszukałam kosz mojżeszowy z gondolą z naturalnego włókna i uchwytami do przenoszenia. Całość na rattanowej podstawie. Z miejsca się w nim zakochałam! Doskonale wkomponował się kolorystycznie do tonacji drewnianej podłogi w naszej sypialni. Dobrałam do niego owalny materac oraz kremowe dodatki (dzianinowy koc / poduszkę dekoracyjną / silikonowe etui na mokre chusteczki / silikonowe etui na smoczek). Nie mogłam sobie odmówić także zakupu rattanowego kosza do przechowywania (a tak naprawdę kosza w dwóch rozmiarach) … z uszami!


+ HOW TO ARRANGE A BABY’S CORNER? +

A BABY GIRL’S CORNER IN OUR BEDROOM

     + HOW TO ARRANGE A BABY’S CORNER IN THE PARENTS’ BEDROOM? + I will quote a sentence that has already appeared in the content of this entry. „Every parent-to-be probably has a different answer to this question. And each is right in its own way.” When arranging a baby corner in our bedroom, I would follow the same guidelines as when designing and arranging a separate room for a child, with one important exception. The key thing for me would be the fact of perfectly integrating it into our space. I would like our bedroom, and in fact the entire night zone (together with the dressing room and bathroom) to not resemble a room where more furniture or accessories are just for the child. Harmony, peace and privacy are, in my opinion, extremely important aspects of the space that a bedroom is for every couple. Of course, expectations and reality are often two non-overlapping zones. At this stage, when I am not yet aware of what awaits me and what new everyday life they will have to face, I can have my own views or judgments. Certainly experience will quickly verify it, however.  Although we did not decide to create a corner for our daughter in our bedroom, we decided that putting a Moses basket in it would be a good solution. Especially for the first period of her life. It should be remembered that this type of bed is not a permanent solution. The basket is no longer a safe option for a child who is already trying to sit down or stand up. This is a good option only for the first months together. It does have some great advantages though. The basket is easy to remove from the stand, and the baby can be moved to another room. As for me, it’s an option that has no disadvantages! Also in terms of its visual aspect. In the ZARA HOME offer, I found a Moses basket with a natural fiber gondola and carrying handles. All on a rattan base. I fell in love with him right away! It perfectly matched the color of the wooden floor in our bedroom. I matched it with an appropriate oval mattress and cream accessories (knit blanket / decorative pillow / silicone case for wet wipes / silicone case for a pacifier). I also couldn’t resist buying a rattan storage basket (actually a basket in two sizes) … with ears!


+ WYPRAWKA DLA NIEMOWLAKA +

I. KARMIENIE
Post zrealizowany w ramach współpracy z marką NENO. // #reklama #współpraca //
Lokowanie produktu zrealizowane w ramach współpracy z marką NENO // #reklama //

☐ bezprzewodowy podwójny laktator elektroniczny NENO BIANCO, np. NENO

     NENO BIANCO to jeden z najnowocześniejszych laktatorów elektronicznych dostępnych na rynku. Jest profesjonalnym i łatwym w obsłudze urządzeniem, którego staranność wykonania spełnia wymogi nawet najbardziej wymagających mam. Ze względu na niewielki rozmiar i wagę laktatora, z powodzeniem można spakować go do dołączonego aksamitnego woreczka i zabrać w podróż. W zestawie znajdziemy także gorset NENO LIBERO, dzięki któremu proces odciągania mleka przebiega bez użycia rąk. Gorset wyposażony jest w dwie (podtrzymujące butelki) kieszonki, które sprawiają, że w tym samym czasie można wykonywać więcej niż jedną czynność. Wolne ręce zawsze w cenie! Jesteście ciekawe mojej oceny? O tym jak sprawdzi się u mnie bezprzewodowy podwójny laktator elektroniczny NENO BIANCO z pewnością opowiem Wam, kiedy będę miała już sposobność, aby zacząć z niego korzystać. Jednak już dziś, z okazji zbliżającego się święta każdej Mamy, korzystając z uprzejmości marki NENO oraz sklepu internetowego MORELE.NET, udostępniony został kod zniżkowy: „dzienmamy25” (-25% na wszystkie produkty marki NENO na stronie MORELE.NET), obowiązujący od 10 do 26 maja 2023 roku. Bezpośredni link do akcji: KLIK!

☐ urządzenie wielofunkcyjne NENO LINDO 6w1, m.in. podgrzewacz / sterylizator (x 1), np. NENO

☐ silikonowa szczotka do mycia butelek NENO LAVAR (x 1), np. NENO

☐ butelka antykolkowa z regulowanym przepływem (x 1), np. SUAVINEX

☐ smoczek fizjologiczny (x 1), np. SUAVINEX

☐ poduszka do karmienia (x 1), np. LA MILLOU

☐ stanik ułatwiający karmienie (x 2), np. H&M MAMA

☐ szlafrok z pranego lnu (x 1), np. ZARA HOME

☐ papcie z bawełny frotte (x 1), np. ZARA HOME


II. GADŻETY / TEKSTYLIA
10

☐ fotelik samochodowy dla niemowląt + baza (x 1), np. CYBEX

☐ otulacz do fotelika samochodowego (x 1), np. BAJKOWE WNĘTRZA KIDS

☐ śpiworek do gondoli z muślinu (x 1), np. ZARA HOME

☐ otulacz / kocyk bambusowy (x 1), np. COLORSTORIES 

☐ kocyk bawełniany (x 1), np. COLORSTORIES

☐ kokon z wełny merino (x 1), np. HVID

☐ rożek niemowlęcy (x 1), np. COLORSTORIES 

☐ muślinowa poduszka typu gniazdko (x 1), np. ZARA HOME

☐ śpiworek do spania dla niemowlaka o grubości 2.0 TOG (x 1), np. COLORSTORIES

☐ komplet prześcieradeł do łóżeczka (x 1), np. ZARA HOME

☐ muślinowa zawieszka do smoczka z klipsem (x 1), np. ZARA HOME

☐ ręcznik z kapturkiem (x 2), np. ZARA HOME

☐ bawełniane pieluszki tetrowe (x 5), np. ZARA HOME

☐ przytulanka „króliczek” (x 1), np. ZARA HOME

☐ grająca karuzela do łóżeczka „myszka” (x 1), np. ZARA HOME

☐ album na zdjęcia w muślinowej okładce (x 1), np. ZARA HOME


III. KĄPIEL / HIGIENA / LEKI

5

☐ wanienka na stojaku z wbudowanym systemem pomiaru temperatury, np. BÉBÉ-JOU

☐ ręcznik kąpielowy z kapturkiem (x 2), np. ZARA HOME

☐ zestaw do pielęgnacji paznokci i włosów (x 1 ), np. BÉBÉ-JOU

☐ naturalny żel do mycia ciała i włosów z olejem ze słodkich migdałów (x 1), np. HAGI BABY

☐ naturalna oliwka do ciała z olejem makowym (x 1), np. HAGI BABY

☐ naturalny krem pod pieluszkę z olejem makowym (x 1), np. HAGI BABY

☐ naturalny krem do buzi i ciała z olejem morelowym (x 1), np. HAGI BABY

☐ maść na odparzenia (x 1), np. LINOMAG

☐ mleczko przeciwsłoneczne do twarzy i ciała z spf 50 od 1. dnia życia (x 1), np. MUSTELA

☐ woda oczyszczająca bez spłukiwania od 1. dnia życia (x 1), np. MUSTELA

☐ gaziki do dezynfekcji (x 100), np. SEMA 

☐ kompresy jałowe (x 25), np. MEDICOMP

☐ sól fizjologiczna (x 20), np. MUSTELA

☐ bawełniane patyczki dla niemowląt (x 60), np. CLEANIC BABY

☐ bawełniane płatki dla niemowląt (x 60), np. CLEANIC BABY

☐ biodegradowalne podkłady do przewijania (x 5), np. CLEANIC BABY

☐ chusteczki nawilżane na bazie wody (x 30), np. PAMPERS 

☐ pojemnik na mokre chusteczki (x 1), np. BÉBÉ-JOU

☐ pieluszki jednorazowe (rozmiar „0” dla dziecka < 2 kg / rozmiar „1” dla dziecka 2-5 kg) (x 30), np. PAMPERS „0” lub „1”

☐ kosz na zużyte pieluchy, np. TOMMEE TIPPEE

☐ podstawowe leki dla niemowląt (wit. D / delikol / espumisan / paracetamol) 


IV. UBRANKA
7

☐ bawełniane kopertowe body z krótkim rękawem w rozmiarze 50 (< 2,5 kg) (x 3), np. H&M BABY

☐ bawełniane kopertowe body z krótkim rękawem w rozmiarze 56 i/lub 62 (x 5), np. H&M BABY

☐ bawełniane kopertowe body z długim rękawem w rozmiarze 50 (< 2,5 kg) (x 3), np. H&M BABY lub ZARA 

☐ bawełniane kopertowe body z długim rękawem w rozmiarze 56 i/lub 62 (x 5), np. H&M BABY lub ZARA

☐ bawełniane legginsy ze stópkami w rozmiarze 56 i/lub 62 (x 5), np. H&M BABY

☐ bawełniany pajacyk bez stópek / piżamka w rozmiarze 50 (< 2,5 kg) (x 3), np. H&M BABY 

☐ bawełniany pajacyk ze stópkami w rozmiarze 56 i/lub 62 (x 5), np. COLORSTORIES

☐ bawełniana bluza + spodenki w rozmiarze 62 (x 1), np. ZARA oraz ZARA

☐ bawełniana bluza + spodenki w rozmiarze 68 (x 1), np. KAPPAHL

☐ skarpetki (x 10), np. ZARA lub ZARA HOME lub H&M BABY

☐ bawełniana czapeczka bez wiązania (x 3), np. NEWBIE

☐ bawełniany śliniak (x 2), np. KAPPAHL

☐ bawełniany kombinezon kopertowy z krótkim rękawkiem w rozmiarze 50 (< 2,5 kg) (x 1), np. H&M BABY

☐ bawełniany kombinezon w rozmiarze 62 (x 1), np. NEWBIE


+ NIEZBĘDNE W SZPITALU +

 TORBA DO SZPITALA (DLA MAMY)9
     I. DOKUMENTY / BADANIA
(UPORZĄDKOWANE W SEGREGATORZE, np. RP)

☐ dowód osobisty

☐ nr NIP własny (dla os. prowadzących dział. gospodarczą) / nr NIP pracodawcy (dla os. zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę)

☐ karta przebiegu ciąży 

☐ wyniki badań zgodnie z listą wymaganą w danej placówce medycznej (cytologia / grupa krwi i Rh wraz z pieczęcią z laboratorium / antygen HBS / HIV / HCV / mocz / morfologia / posiew na paciorkowce wykonany po 35 tygodniu ciąży / test obciążenia glukozą OGTT / WR / wykonane badania USG I, II oraz III trymestru) oraz wyniki specjalistycznych konsultacji lub hospitalizacji (jeśli takowe miały miejsce) czy skierowań (na przykład do porodu poprzez CC)

☐ plan porodu opracowany z położną / lekarzem prowadzącym ciążę

☐ wykaz danych osobowych wybranej przez siebie położnej POZ lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w którym usługi świadczy wybrana położna oraz wybrany lekarz pediatra (adres / numer telefonu kontaktowego / e-mail

    II. LEKI / SUPLEMENTY / ART. MEDYCZNE

☐ przyjmowane leki / suplementy diety

☐ zestaw do bankowania krwi pępowinowej (w przypadku chęci jej zdeponowania) (x 1), np. PBKM

☐ silikonowe plastry na blizny (w przypadku rozwiązania ciąży poprzez CC) (x 5), np. SUTRICON CC

☐ herbatka wspomagająca laktację (w przypadku chęci KP) (x 5), np. FEMALTIKER

    III. UBRANIA / AKCESORIA

☐ koszula do porodu (w przypadku porodu SN) (x 1)

☐ bielizna siatkowa jednorazowa klasyczna (SN) / z wysokim stanem (CC) (x 10), np. FRIDA MOM

☐ bielizna bawełniana (x 2) 

☐ luźny top + spodenki / koszula ułatwiająca karmienie (x 2), np. FRANCIS & HENRY 

☐ stanik ułatwiający karmienie (x 2), np. H&M MAMA

☐ szlafrok + papcie + skarpetki (x 1), np. ZARA HOME

☐ klapki pod prysznic (x 1)

☐ ubranie na wyjście ze szpitala. np. top + legginsy / dres / sukienka + sweter (x 1)

    IV. ART. HIGIENICZNE / AKCESORIA

☐ komplet ręczników (duży – kąpielowy / średni – do rąk / mały – do twarzy)

☐ ręcznik papierowy / miękki papier toaletowy (x 1)

☐ nawilżany papier toaletowy / delikatne chusteczki do higieny intymnej (x 1)

☐ podkłady higieniczne pod łóżko szpitalne (x 3), np. TENA

☐ oddychające podkłady poporodowe (x 10), np. CANPOL BABIES

☐ chłodzące wkładki kojące do okolic intymnych (x 10), np. FRIDA MOM

☐ „mini prysznic” do okolic intymnych (x 1), np. FRIDA MOM 

☐ wkładki laktacyjne (x 20), np. LANSINOH

☐ kompresy żelowe na piersi (x 2), np. LANSINOH

☐ nakładki na sutki (x 2), np. MEDELA

☐ maść na sutki z lanoliną (x 1), np. MEDELA 

    V. KOSMETYKI / AKCESORIA KOSMETYCZNE

☐ higiena jamy ustnej (szczoteczka do zębów / pasta / nić dentystyczna / płyn do płukania)

☐ pielęgnacja twarzy (płatki kosmetyczne / płyn micelarny / olejek lub chusteczki do demakijażu / żel oczyszczający / woda termalna / krem na dzień / krem na noc / krem pod oczy / maska do ust)

☐ pielęgnacja ciała (delikatna kostka myjąca do ciała / płyn do higieny intymnej / balsam do ciała)

☐ pielęgnacja włosów (szampon / odżywka) 

☐ akcesoria do włosów (gumka do włosów / szczotka / suszarka)

    VI. AKCESORIA, KTÓRE WARTO ZE SOBĄ ZABRAĆ

☐ ładowarka do telefonu z długim kablem

☐ powerbank

☐ laptop / tablet

☐ bezprzewodowe słuchawki

☐ bezprzewodowa lampka LED

☐ książka / e-czytnik

☐ butelka filtrująca wodę / woda niegazowana butelkowana

☐ wartościowe przekąski 

☐ kubek / sztućce / płyn do mycia naczyń

☐ bezprzewodowa lampka LED

☐ bezprzewodowy podwójny laktator elektroniczny, np. NENO


 TORBA DO SZPITALA (DLA DZIECKA)8     
I. ART. HIGIENICZNE / AKCESORIA 

☐ mata do przewijania (x 1), np. MINA BAIE (zamówiona w zestawie z torbą do wózka MINA BAIE model „EMMY„)

☐ biodegradowalne podkłady do przewijania (x 5), np. CLEANIC BABY

☐ pieluszki jednorazowe (rozmiar „0” dla dziecka < 2 kg / rozmiar „1” dla dziecka 2-5 kg) (x 30), np. PAMPERS „0” lub „1”

☐ chusteczki nawilżane na bazie wody (x 30), np. PAMPERS 

☐ naturalny krem pod pieluszkę (x 1), np. HAGI BABY

☐ naturalny żel do mycia ciała i włosów (x 1), np. HAGI BABY

    II. TEKSTYLIA

☐ bawełniane pieluszki tetrowe (x 5), np. ZARA HOME

☐ ręcznik z kapturkiem (x 1), np. ZARA HOME

☐ otulacz / kocyk bambusowy (x 1), np. COLORSTORIES 

☐ rożek niemowlęcy (x 1), np. COLORSTORIES 

☐ otulacz do fotelika samochodowego (x 1), np. BAJKOWE WNĘTRZA KIDS

    III. AKCESORIA POMOCNE PRZY KARMIENIU / WYCISZANIU

☐ poduszka do karmienia (x 1), np. LA MILLOU

☐ butelka antykolkowa z regulowanym przepływem (x 1), np. SUAVINEX

☐ smoczek fizjologiczny (x 1), np. SUAVINEX

    IV. UBRANKA

☐ bawełniana czapeczka bez wiązania (x 2), np. NEWBIE

☐ bawełniane body z krótkim / długim rękawem (x 3), np. H&M BABY lub ZARA 

☐ bawełniany pajacyk ze stópkami / body + bluza + spodenki (x 3), np. ZARA oraz ZARA

☐ skarpetki (x 2), np. ZARA lub ZARA HOME

☐ kombinezon (na wyjście ze szpitala) (x 1), np. NEWBIE


BABY GIRL'S ROOM designed by @wysockailona
BABY GIRL’S ROOM designed by @wysockailona
+ JAK URZĄDZIĆ POKÓJ DLA NIEMOWLAKA? + 

Na to pytanie zapewne każdy przyszły rodzic ma inną odpowiedź. I każda jest na swój sposób właściwa. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na ten temat. Czy postawiłyście na odrębny pokój dla swojego dzieciaczka, a może kącik w sypialni? Jak wybrane rozwiązanie się u Was sprawdziło?

Podzielcie się ze mną swoimi odczuciami w komentarzu poniżej!


+ HOW TO ARRANGE A BABY’S ROOM? +

Probably every future parent has a different answer to this question. And each is appropriate in its own way. I am very curious about your opinion on this. Have you chosen a separate room for your child or maybe a corner in the bedroom? How did the chosen solution work for you?

Share your thoughts with me in a comment section below!

 • 10 maja 2023

  No cóż powiedzieć, przepiękny pokój, wspaniałe dopasowane dodatki, wszystko zaplanowane… ale właśnie tak jak napisałaś, to są wyobrażenia, ktore mogą nie mieć pokrycia z rzeczywistością. Niestety byłam taka zaplanowaną osoba, która wiedziała prawie pod klucz co jak ma wyglądać, czego użyć, baza wiedzy przyjęta w trakcie ciąży była tak dramatycznie duża, że po porodzie dostałam depresji. Ze życie nie wyglada tak jak zaplanowałam, ze wszystko co miało być piękne, ułożone nijak ma się do rzeczywistosci. Ze pewne rzeczy o których myślałam ze będą idealne wyrzuciłam bo były kompletnie niepraktyczne lub wręcz niebezpieczne. Cała moja systematyczna wiedza, to bezpieczeństwo runęło. Basiu nie można odmówić Ci wspaniałych wnętrz, sama chciałabym mieć taki pokój. Ale przede wszystkim życzę Tobie spokoju i czerpania radości z tego czasu a nie zamykanie się w „idealnej bańce” macierzyństwa. Cudowny czas Was czeka, życzę przede wszystkim zdrowia, szczęśliwego rozwiązania i cierpliwości 🤍

 • 10 maja 2023

  Hej,
  pamiętam jak przez całe życie byłam przekonana, że moje dziecko nie będzie spało ze mną w łóżku. Będzie niemal od początku w swoim pokoju. Życie zweryfikowało – Lila za miesiąc kończy dwa lata i nadal łóżeczko stoi u nas w sypialni – śpi w swoim łóżeczku obok naszego łóżka, a i czasem się zdarza, że w nocy ląduje w środku pomiędzy nami. Taka cena lenistwa, żeby móc spokojnie przespać całą noc bez rozbudzania się.

 • 10 maja 2023

  Świetny wpis! Chociaż mamą zostałam ponad 2 lata temu, to uważam, ze wskazane przez Ciebie produkty są właśnie najpotrzebniejsze. Dodałabym tylko kolektor pokarmu- dla mnie must have- zbierasz mleczko przy okazji karmienia. Dzięki temu nie miałam potrzeby używania laktatora.

 • 10 maja 2023

  W dziale higiena, kąpiel, leki zabrakło aspiratora do noska i termometru do kąpieli. Poza tym wyprawka spoko. Choć znając życie pewnych rzeczy i tak nie użyjesz. Moje dzieci od początku nie chciały być niczym przykrywane a miałam dla nich śpiworki. Butelek i smoczków nie użyłam bo moje maluchy miały odruch wymiotny. Tylko pierś do 2,5 roku życia oboje i pocie z kubeczków dość szybko. Każde dziecko jest inne. Pozdrawiam

 • 10 maja 2023

  Hej Basiu, przedstawiasz ciekawe rozwiązanie pięknie urządzonego wnętrza dla małej Malusińskiej!🤍
  Niestety, nie wszystkie rzeczy mają przełożenie. Sama zapakowałam walizkę pod korek, a o połowie rzeczy nawet nie pomyślałam – dzielone kremy dzień i noc odrazu odpuściłam i pragnęłam po prostu umyć twarz obojętnie czym. Laptop? Zmęczenie po porodzie + ciągle karmienie dziecka = brak ochoty na jakie kolwiek interreakcje. Wiem, że jesteś osobą bardzo poukładaną i zorganizowaną ale przy dzieciach to nie zdaje kompletnie egzaminu. Wszystkiego dobrego dla Waszej Trójeczki, zdrowia. Pozdrawiam:)

 • 10 maja 2023

  A tak trochę na przekór wszystkim komentarzom które tu przeczytałam do tej pory 🙂 Rady na zasadzie „każde dziecko jest inne; tez taka byłam i życie zweryfikowało; nie kupuj tego czy tamtego; nie bierz do szpitala tego czy tamtego” można o kant D. rozbić 🙂
  One wszystkie (ja tez) tez to słyszały, a i tak zrobiły po swojemu żeby teraz Ci napisać żebyś nie popełniała tego samego „błędu”. Taka kolej rzeczy, a każdy robi jak chce.
  Kupuj to na co masz ochotę i na co Cię stać, ciesz się tym ile się da. Wszyscy przecież wiedza ze nie ma dwóch takich samych osób na świecie które lubią te same rzeczy i to ze komuś się coś nie sprawdziło nie oznacza ze u Was tez tak będzie:)
  Chyba jedna rada jaka mam to – pamiętaj ze dzieci lubią to co znają. W każdym aspekcie zycia.

  Trzymam za Was mocno kciuki 🎀

 • 10 maja 2023

  Witaj Basiu! Włożona praca w pokoik dziecięcy, całą wyprawkę jak i sam post są naprawdę imponujące. Ja jako mama półrocznej dziewczynki ale też Twoja wielka fanka od ponad 10 lat chciałabym zwrócić uwagę na rzeczy które dla Ciebie lub innych czytelniczek mogłyby być warte uwagi. Biorąc pod uwagę jakim wielkim wysiłkiem dla kobiety jest poród, woda termalna powinna być pod ręką męża by schładzać Ci twarz, ale również w późniejszej pielęgnacji miejsc intymnych w czasie połogu. Mąż również powinien posiadać swoją torbę i kosmetyczkę a w niej takie rzeczy jak szczoteczka, dezodorant, ręcznik do twarzy i rąk. Powinien mieć także coś do przebrania gdyby poród się przedłużał. Warto miec ze sobą zestaw do zbierania colostrum i kolektor. Nakładki stosujemy tylko po konsultacji z CDL jeżeli jest taka potrzeba ale najpierw próbujemy z laktatorem jeżeli sutki są wklęsłe. Dobra CDL zawsze ustala plan zejścia z nakładek.
  Na bolesne, poranione sutki srebrne nakładki są wspaniałym remedium, stosujemy między karmieniami.
  Smoczek i butelka mogą zaburzyć karmienie piersią, smoczka nie używa się przed stabilizacją laktacji czyli około 6 tyg dziecka. Każdej świeżo upieczonej mamie polecam wizytę u neurologopedy, fizjoterapeuty i osteopaty. W razie problemów z karmieniem ta 3 jest w stanie zdziałać cuda. Niestety pielegniarki często namawiaja młode mamy do dokarmiania mm, stosowania nakładek i wielu innych rzeczy nie mając aktualnej wiedzy w danym temacie dlatego asertywnosc i edukacja są kluczowe.
  Tobie Basiu życzę powodzenia, dużo sił,zdrowia i szczęśliwego rozwiazania a później cierpliwości, asertywności i przede wszystkim wiary w własny instynkt który zawsze dobrze podpowiada. Będziecie wspaniałymi rodzicami❤️

 • 10 maja 2023

  Pięknie wszystko zaplanowane, dodam tylko że plastry na ranę po CC dopiero po wygojeniu, nie przydadzą się w szpitalu. A butelka filtrująca wodę to moje must have.

 • 10 maja 2023

  Jaki cudowny post ❤ Dbalosc o kazdy szczegol! Pokoj przepiekny!!!
  Mam dodatkowe pytanie o tekstylia, doradzilabys z jakiej firmy kupowalas otulacze/pieluszki muslinowe itp? Pozdrawiam 🤍

 • 10 maja 2023

  jako mama dziewczynki i rowniez fanka marek skandynawskich, polecam Ci serdecznie ubranka szwedzkiej firmy Livly. sa raczej z tych drozszych, ale ich material jest totalnie tego warty. polecam kazdemu 🙈

 • 10 maja 2023

  Oj jak bardzo przypomina mi to mój pokój i wyprawkę. Rzeczywistość jest inna. Np. kosz Mojżesza, on nie przestaje być bezużyteczny kiedy dziecko zaczyna wstawać i siadać. Przestaje być bezużyteczny po miesiącu, kiedy dziecku znudzi się przy leżeniu patrzenie tylko w biały sufit, dzieje się to zadziwiająco szybko. Musi widzieć otoczenie. Rodziłam w ubiegłym roku, rodzę w przyszłym. Mam piekne tradycyjne łóżeczko, u już niestety wiem, że nie ma lepszej opcji niż dostawka do łóżka. Nasz syn do tej pory śpi z nami w sypialni i szczerze serce mi pęknie kiedy będziemy musieli przenieść go do jego pięknego pokoju. Co do reszty, cóż, cały majdan przewijanie itp. poza pokojem dziecka warto mieć podręczy organizer np w salonie. Po SN czy CC nie ma opcji chodzenia po całym domu na każdą przewijkę, wiem co mówię bo dom mamy duży. Z gadżetów, monitor oddechu, obowiązkowo, bez niego nie zasnęłabym chyba nigdy. Karuzela – tylko kolorowa, mocno kontrastowa, najlepsze są z Tiny Love. Moja piękna beżowa natychmiast znalazła nową właścicielkę, będąca pewnie na etapie kompletowania wyprawki 😉

 • 11 maja 2023

  Basiu, dziewczyny w komentarzach zostawiły Ci wspaniałe wiadomości po swoich doświadczeniach. Śledzę Cię na Instagramie (jestem na podobnym etapie ciąży) i trochę inaczej podchodzę do tematu, do czego ma prawo każda z nas 🙂 Życzę Ci, aby Twoje założenia się spełniły a jednocześnie perfekcjonizm nie spowodował, że codzienność stanie się zgoła inna. Małe dziecko, niemowlę przede wszystkim będzie potrzebować nas – mam, a my musimy się odnaleźć w tym – mimo wszystko – nowym świecie 🙂

 • 11 maja 2023

  Basiu, piękna wyprawka i pokoik! Wszystko wygląda ślicznie i jest pięknie dobrane 🙂 Ubranka z H&M i przewijak jako mebel (ulga dla kręgosłupa) też się u nas super sprawdziły. Widzę komentarze na temat łóżeczka, faktycznie mnie też zaskoczyło, że nie zdecydowaliście się na dostawkę w sypialni – to bardzo praktyczne, bezpieczne i wygodne rozwiązanie, szczególnie przy karmieniu piersią. Ale takie rzeczy wychodzą „w praktyce”, ja też myślałam, że moje dziecko będzie spało w łóżeczku, a ostatecznie śpi zazwyczaj w naszym łózku lub w dostawce (czego będąc w ciąży zupełnie nie brałam pod uwagę, ale życie to zweryfikowało 😅).
  Piękny czas przed Wami, szczęśliwego rozwiązania! 🥰

 • 22 maja 2023

  Basiu przepiekne industralne wnetrze dla Waszej rodzinki. Jestem pod wrazeniem tego “okienka” w ktorym bedziecie mogli czytac ksiazeczki bo nie zagraca pokoju tak jak to z bujanym fotelem ja tez lubie tak minimalistycznie.
  Super wyprawka napewno duzo rzeczy zamowie z Twojego polecenia na nasza wyprawke.
  Powodzenia dla Waszej trojki ❤️

 • 1 czerwca 2023