Pocztówka znad Jeziora Garda // Postcard from Lake Garda //

Podróże

Wyjątkowy sposób na spędzenie trzydziestych urodzin drugiej połowy? 📌 #Italia → #Lombardia → #JezioroGarda ❤️Właśnie taka była moja pierwsza myśl, którą już w kilka minut postanowiłam zacząć wcielać w życie. Mimo, iż panująca za oknem aura (czyt. usypana śnieżna hałda) daleko odbiegała od pogodowych wzorców słonecznej Italii, wiedziałam, że to ostatni moment na to, aby dopiąć szczegóły związane z planowaniem wyjazdu. Jednak to nie one okazały się być najbardziej kłopotliwymi, a dotrzymanie obietnicy złożonej samej sobie. Przyznaję, że zakaz informowania, totalnie nieświadomego moich poczynań, przyszłego solenizanta, mocno mi doskwierał. Nadszedł jednak ten czas, kiedy mogłam wyjawić skrywane tygodniami plany. Szeroki uśmiech na twarzy mojego narzeczonego, potwierdził przypuszczenia. Z lokalizacją trafiłam w 10! Zatem, Lago di Garda, arriviamo ♥︎.

✤✤✤

A unique way to spend the 30th birthday of the other half? 📌 #Italy → #Lombardy → #LakeGarda ❤️. That was exactly my first thought, which, in a few minutes, I decided to embark on life. Although the aura outside of the window was far from the sunny weather patterns in Italy, I knew it was the last moment to get the details of planning a trip done. However, they did not turn out to be the most inconvient, but keeping the promise made to myself. I admit that the ban on informing, totally unconscious of my actions, future #BdayBoy, sweltered me the most. But the time has come when I could reveal my plans for the week covered. A wide smile on my fiancée’s face, confirmed the supposition. With location I hit 10! So, Lago di Garda, arriviamo ♥.

#Postcard_from_Lake_Garda_1

2 walizki, ponad 3 tysiące przemierzonych kilometrów, 5 zaliczonych krajów, kilka odwiedzonych miast, 7 cudownych dni, ogrom dań na bazie owoców morza, milion zapadających w pamięć momentów. Bez dwóch zdań, wyjątkowy wyjazd za nami! Wyjątkowy jak okolica lombardzkich jezior, które określić można jako kwintesencję beztroskiego „dolce vita” czy „dolce far niente”. Atmosfera jezior zlokalizowanych między stolicą mody (Mediolan) i stolicą sztuki (Wenecja) jest zgoła odmienna od panującej w tych, kolosalnych rozmiarów, ośrodkach turystycznych. Nad Lago di Como, Garda czy Maggiore czas zdaje się płynąć wolniej, dlatego też stały się one tak chętnie obieranymi kierunkami urlopowymi.

✤✤✤

2 suitcases, more than 3,000 km traveled, 5 counted countries, several visited cities, 7 wonderful days, huge seafood-based meals, millions of memorable moments. No doubt, a unique trip behind us! Unique as the area of the Lombardy lakes, which can be described as the quintessence of the carefree „dolce vita” or „dolce far niente”. The atmosphere of lakes located between the capital of fashion (Milan) and the capital of art (Venice) is quite different from the tourist centers in these colossal sizes. Over the Lago di Como, Garda or Maggiore, the time seems to slow down, so they have become so popularly picked holiday destinations.

#Postcard_from_Lake_Garda_2

 

Creative map of Italy

#Postcard_from_Lake_Garda_4

Przypominające kształtem skrzypce Jezioro Garda, jest największym (55km długości i do 12km) i najbardziej popularnym z włoskich jezior. Zważywszy na niespotykaną wręcz przejrzystość wody, zapierające dech w piersi krajobrazy oraz spójną i urzekającą zabudowę przybrzeżnych miast, fakt ten nie powinien dziwić. Wszechobecne cytrynowe, cyprysowe i oliwne gaje oraz winnice dają możliwość uzyskania najwyższego stopnia wtajemniczenia w obcowaniu z darami natury. W połączeniu z pyszną misą, po brzegi wypełnioną pastą z owocami morza, a także lampką aperolu, pozwalają na przesiąknięcie włoską, tak cenioną na świecie, kuchnią. 

✤✤✤

The Lake Garda, resembling a violin, is the largest (55km long and up to 12km wide) and the most popular of the Italian lakes. Given the extraordinary transparency of the water, the breathtaking landscapes and the coherent and captivating coastal cities, this fact should not be surprising. Everywhere lemons, cypress and olive groves and vineyards provide the opportunity for the highest degree of initiation in the gifts of nature. Combined with a delicious bowl, marinated with seafood paste and a glass of aperol, they allow you to soak up the world-famous Italian cuisine. 

Aerial view from Scaglieri castle on Lake Garda and town of Sirmione in Italy.

Bridge at Desenzano del Garda

Lake Garda is the largest lake in Italy. It is located in Northern Italy, about half-way between Brescia and Verona, and between Venice and Milan.

#Postcard_from_Lake_Garda_9

Malcesine, Italy - January 18, 2016: Malcesine is a small town on Lake Garda (Italy). Beautiful and picturesque is called "the pearl of the lake".

#Postcard_from_Lake_Garda_11

Lake Garda. Italy

#Postcard_from_Lake_Garda_13

#Postcard_from_Lake_Garda_14

#Postcard_from_Lake_Garda_15

riva del garda. Mountain lake Lago di Garda

#Postcard_from_Lake_Garda_17

scenery of beautiful Italy series - lago di Garda

#Postcard_from_Lake_Garda_19

Small yachts in harbor in Desenzano del Garda on beautiful autumn sunset, Lombardy, Italy

Beautiful vintage balcony with colorful flowers and wooden doors, Mediterranean style

Desenzano Del Garda marina waterfront with the old Lighthouse in a very early morning beautiful sunrise.

#Postcard_from_Lake_Garda_23

A kiedy o przesiąknięciu włoską atmosferą mowa, najlepszą opcją, aby wczuć się w klimat okolicy, jest poświęcenie pełnego dnia na dokładne jej poznanie. Najprzyjemniejszą zaś obranie kierunku portu, np. w Desenzano del Garda i skierowanie się w górę, zgodnie z biegiem jeziora (np. korzystając z oferty Navigazione sul Lago di Garda). Spośród kilkunastu przystanków i większych bądź mniejszych miejscowości (34€), zdecydowaliśmy się na zgłębienie usytuowanego przy wschodnim brzegu Malcesine (północny kraniec), a następnie Sirmione (południowy kraniec). W Malcesine punktem obowiązkowym jest wjazd kolejką linową na szczyt Monte Baldo. To bowiem jedyna na świecie kolejka, która wraz z nabieraniem wysokości obraca się także wokół własnej osi. Jednoczesne podziwianie górskich szczytów i panoramy jeziora? TAK! Owa kolejka (22€) to oczywiście nie jedyna atrakcja, której warto poświęcić swój czas. Na uwagę zasługuje także warowny zamek Castello Scaligero, wzniesiony w XIII w. na rzymskich fundamentach w Sirmione (5€/os.)

✤✤✤

And when the Italian atmosphere is soaked up, the best way to get a feel for the surrounding area is to spend the day thoroughly knowing it. The best way to get to the port, for example in Desenzano del Garda, is to head up to the lake (eg from the Navigazione sul Lago di Garda). Of the several stops and larger or smaller towns (34€), we decided to explore the east bank of Lake Garda – Malcesine (north end), then Sirmione (south end). In Malcesine a mandatory entry point is the cable car to the summit of Monte Baldo. It is the only railway in the world, which, along with the height, also revolves around its axis. Simultaneously admire the mountain peaks and panorama of the lake? YES! This line (22€) is obviously not the only attraction worth the time. The fortified castle of Castello Scaligero built in the XIIIth century on the Roman foundations of Sirmione (5€/person.) is also worth mentioning.

#Postcard_from_Lake_Garda_5

Siłą rzeczy, najlepiej zgłębionym przez nas miasteczkiem ze wszystkich okalających wody Jeziora Garda, było Desenzano del Garda. Stanowi ono doskonale wyważone połączenie barwnego życia skupiającego się w portowych kawiarniach, pełnych rozmaitości ulic handlowych oraz hoteli zlokalizowanych poza granicą głośnego centrum. Ten, na którego wybór się zdecydowałam (Acquaviva del Garda) okazał się być wymarzonym ♥︎. Z racji dokonania rezerwacji ze stosownym wyprzedzeniem, także całkiem przystępnym cenowo (600€/25-30.05), jak na panujący standard. Cudowne apartamenty z obszernymi balkonami czy prywatna plaża, wzbogacona o pełen cielesnych uciech taras to tylko kilka z ogromnej puli zalet. Nic dziwnego, że w tak cudownym otoczeniu, a także przy rozdzieleniu uwagi na plażowanie oraz zwiedzanie (Innsbruck / Desenzano del Garda / Malcesine / Sirmione / Mediolan / Sankt Moritz / Stuttgart / Metzingen / Berlin / kilka dni minęło w zdecydowanie zbyt szybkim tempie!

✤✤✤

Due to the location, the best we explored from all the surrounding Lake Garda waters, was Desenzano del Garda. It is a well-balanced combination of colorful life centered around harbor cafes, full of shopping streets and hotels located outside the city center. The one I chose (Acquaviva del Garda) turned out to be the dream ♥. Due to make a reservation well in advance, also quite affordable (600 € / 25-30.05), as for the prevailing standard. Wonderful apartments with spacious balconies or private beach, enriched with full bodied entertainment terrace are just a few of the huge pool of benefits. It is not surprising that in such a wonderful environment, as well as in the separation of attention to the beaches and sightseeing (Innsbruck / Desenzano del Garda / Malcesine / Sirmione / Milan / Sankt Moritz / Stuttgart / Metzingen / Berlin / several days have gone way, way, way too far!

Small yachts in harbor in Desenzano del Garda on beautiful autumn sunset, Lombardy, Italy

Teoretycznie, w tym sezonie to dla mnie już koniec wakacyjnych podbojów. Zaplanowałam jednak kilka krótkich, bowiem weekendowych wyjazdów ♥︎. Na najbliższy z nich wybieram się już jutro! Dlatego też gorąco zachęcam do dodania mojego profilu na Instagramie do obserwowanych i podglądania moich poczynań na #InstaStories.

Moje plany pokrótce już znacie, a jakie są Wasze?

Koniecznie dajcie mi o nich znać w swoich komentarzach!

♥︎

POST NIE JEST SPONSOROWANY.

✤✤✤

Theoretically, this season is already the end of my holiday conquests. However, I planned some short, because the weekend trips ♥ ︎. On the nearest of them I’m going tomorrow! That is why I strongly encourage you to add my Instagram profile to my watched bucket and watched #InstStories.

My plans are briefly known, and what are yours?

Be sure to tell me about them in your comments!

♥︎

POST IS NOT SPONSORED.