POCZTÓWKA Z GRECKICH WYSP // KRETA czy MYKONOS? //

Podróże

      #traveltheworld / #travelgirl / #travelphotography / #travelcommunity czy #totravelistolive to tylko kilka z szeregu namiętnie (!) zgłębianych przeze mnie w sieci hashtag’ów o tematyce podróżniczej. Rozwój platform społecznościowych zaoferował nam nie tylko nawiązanie i późniejsze pielęgnowanie łączących nas, z ludźmi z całego globu, relacji, ale także czerpanie z ich wiedzy, mądrości oraz doświadczeń. Facebook®, Instagram® czy Twitter® to okno na świat dla setek milionów użytkowników owych platform. Dzięki niemu każdy z nas może, w kilka sekund, przenieść się na drugi kraniec świata. Podziwiać jego piękno. Doświadczać jego niesamowitych plonów. Zgłębiać jego zakamarki. Inspirować się działaniami i dokonaniami innych ludzi, po czym na owej bazie kreować swoje cele i sposób dążenia do ich realizacji. Każdy z nas, z treści zamieszczanych w mediach społecznościowych, w oparciu o obserwowane profile, wyciąga dla siebie to, co wydaje się być najbardziej interesujące i wciągające. Zdjęcia i relacje z podróży to bezsprzecznie esencja moich poszukiwań. Na przestrzeni minionych miesięcy, ze względu na nową rzeczywistość, w której zmuszeni byliśmy funkcjonować, zintensyfikowały się one co najmniej dziesięciokrotnie! Świadomość, że świat tak naprawdę jest zamknięty, a niemal każde z jego państw dokłada wszelkich starań, aby starcie z pandemią przyniosło jak najmniejszą liczbę ofiar, sprawiło, iż pierwsza połowa ubiegłego roku upłynęła mi na podziwianiu (z tęsknotą w oczach!) tysięcy pięknych zdjęć z podróży. To właśnie wtedy zrodziły się w mojej głowie pomysły na wybór destynacji, do których chciałabym się wybrać w kolejnych miesiącach. Kiedy pierwsza fala wirusa SARS-CoV-2 uległa na starym kontynencie wypłaszczeniu, postanowiliśmy, że długi weekend 08/2020, który nierozerwalnie łączył się z dniem moich 30. urodzin, spędzimy w miejscu, do zdjęć którego wracaliśmy wielokrotnie, bowiem swoim designem zachwyciło nas totalnie! To od zdjęcia opublikowanego na profilu @stellaislandcrete (↓), zaczęła kiełkować w mojej głowie myśl, iż jedna z greckich wysp może stać się doskonałą lokalizacją naszego wakacyjnego wyjazdu. Finalna decyzja zapadła, gdy zachęcona godzinami przeglądania przewodników, przekonałam się, że #κρήτη ma do zaoferowania tyle cudownych miejsc, że aby zwiedzić je wszystkie, na szlaku będziemy trudzić się od świtu aż do zmierzchu. Najlepiej! Jedyną przeszkodą pozostały ograniczenia finansowe, które jednak pewnego pięknego lipcowego wieczoru zostały zniwelowane. Po tygodniach codziennego przeglądania strony booking.com i oferty interesującego nas hotelu, moim oczom w końcu ukazała się informacja, że cena pobytu obniżona jest o 50%, co sprawiło, że rezerwacji dokonałam z prędkością przekraczającą prędkość światła!!! Podążając śladem Britney Spears, powinnam napisać #upsIdiditagain. Kilka tygodni później trafiłam na genialną promocję biletów lotniczych, której efektem finalnym były nie tylko bilety na trasie Warszawa – Heraklion / Heraklion – Warszawa (#κρήτη) kupione za 1/3 standardowej ceny, ale i te na trasie Warszawa – Mykonos / Mykonos – Warszawa (#Μύκονος). Zapraszam Was do zgłębienia pocztówki z greckich wysp i poznania odpowiedzi na pytanie: KRETA czy MYKONOS?


      #traveltheworld / #travelgirl / #travelphotography / #travelcommunity or #totravelistolive are just a few of a number of passionately (!) explored by me on the web of travel-themed hashtags. The development of social platforms offered us not only to establish and subsequently nurture relationships with people from all over the world, but also to draw on their knowledge, wisdom and experiences. Facebook®, Instagram® Twitter® is a window into the world for hundreds of millions of users of these platforms. Thanks to it, each of us can move to the other end of the world in seconds. Admire its beauty. Experience its amazing yields. Explore its nooks and crannies. To be inspired by other people’s actions and accomplishments, and then to create our goals and how to achieve them. Each of us, from content posted on social media, based on the profiles we follow, pulls out for ourselves what seems to be the most interesting and engaging. Photos and travel reports are undoubtedly the essence of my search. Over the past months, due to the new reality in which we were forced to function, they have intensified at least tenfold! Knowing that the world is indeed closed, and almost every one of its countries is making every effort to bring as few casualties as possible to the pandemic, made the first half of last year come to my credit for admiring (with longing in my eyes!) thousands of beautiful photos from the trip. It was when that ideas for choosing destinations were born in my head, which I would like to go to in the coming months. When the first wave of SARS-CoV-2 virus flattened on the old continent, we decided that the long weekend of 08/2020, which inextricably linked with the day of my 30th birthday, we will spend in a place where we returned to the photos many times, because with its design delighted us completely! It was from one photo posted on @stellaislandcrete’s profile (↓) that the thought began to sprout in my head that one of the Greek islands could become the perfect location for our holiday trip. The final decision was made when, encouraged by hours of browsing the guides, I found that #κρήτη has so many wonderful places to offer, that in order to visit them all, on the trail we will work from dawn until dusk. Best! The only obstacle remained financial constraints, which, however, one beautiful July evening were eliminated. After weeks of daily browsing of the booking.com website and the offer of the hotel of interest to us, my eye finally appeared to the information that the price of the stay is reduced by 50%, which made the reservation at a speed exceeding the speed of light!!! Following in the footsteps of Britney Spears, I should write …  #upsIdiditagain. A few weeks later I found a brilliant promotion on plane tickets, the final result of which was not only tickets on the route Warsaw – Heraklion / Heraklion – Warsaw (#κρήτη) bought for a third of the standard price, but also those on the route Warsaw – Mykonos / Mykonos – Warsaw (#Μύκονος). I invite you to explore the postcard from the Greek islands and find the answer to the question: CRETE or MYKONOS?

„Dreamy or what?!” 

(photo credit ? @stellaislandcrete)

Stella Island :: Dreamy or what?! ::

      Aż 1/5 powierzchni Grecji przypada na niespełna 2500 wysp, z których jedynie 15% jest zamieszkałych. #κρήτη jest największą z nich i 5. pod względem wielkości, jeśli chodzi o wszystkie z tych zlokalizowanych na Morzu Śródziemnym. Krajobraz wyspy tworzą skaliste wybrzeża przeplatające się z szerokimi, jasnymi plażami. Klimat ma cechy umiarkowane, jak i subtropikalne. (…) Lato jest gorące i suche, w zimie jest chłodniej. W rejonach górskich opady są dużo wyższe niż w pozostałych częściach wyspy, szczyty często pokrywa śnieg. 

      Powyższe cechy sprawiają, że Kreta swoimi wyróżnikami zadowoli wszystkie typy turystów – od fanów leżakowania i picia drinków nad brzegiem morza, na tych, którzy bez całodniowej wycieczki górskim szlakiem nie wyobrażają sobie wyjazdu, kończąc. Są też takie jednostki jak my, które wcisną dwutygodniowy program zwiedzania w jeden dłuższy weekend. Na wyspie spędziliśmy niespełna tydzień (12 – 18.08/2020), podczas którego zwiedziliśmy absolutnie każdy jej kilometr! Biorąc pod uwagę, że linia brzegowa opiewa na 1040km, śmiało mogę stwierdzić, iż było to wyzwanie! Jaki był plan naszego wyjazdu?


  As many as one of five parts of Greece’s area is in less than 2,500 islands, of which only 15% are inhabited. #κρήτη is the largest of them and the 5th largest in terms of all those located in the Mediterranean. The landscape of the islands is formed by rocky coastlines intertwined with wide, bright beaches. The climate has moderate as well as subtropical characteristics. (…) Summer is hot and dry, in winter it is cooler. In mountainous areas, precipitation is much higher than in the rest of the island, peaks often cover snow. 

      The above features make Crete with its distinguishing features will please all types of tourists – from fans of aging and drinking drinks on the seashore, to those who without a day’s hike on the mountain trail can not imagine a trip, ending. There are also units like us that will push the two-week tour program into one longer weekend. On the island we spent less than a week (12 – 18.08/2020), during which we visited absolutely every kilometer of it! Given that the coastline is 1040km, I can safely say that this was a challenge! What was the plan of our trip.

Chania Urban Living Apartment :: Chania ::

ŚRODA (12.08/2020) – lot Warszawa (PL) – Heraklion (GR) za pośrednictwem PLL LOT (330zł / os. / 2 strony)

W godzinach wieczornych wylądowaliśmy na lotnisku w Heraklionie. Po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR (*na tamten moment jego wykonanie nie było obowiązkowe, aczkolwiek turyści do wykonania go na miejscu byli wybierani losowo), opuściliśmy halę przylotów i udaliśmy się do wypożyczalni samochodów (1000zł / 6 dni). Odjechaliśmy z niej samochodem, który podczas wyjazdu ochrzciliśmy jako MAYO, gdyż otrzymaliśmy Micrę w kolorze … majonezu! Po niespełna 2 godzinach drogi dotarliśmy do @chaniaurbanliving – apartamentu w sercu miasteczka Chania (900zł / 2 noce / apartament), którego zwiedzenie zajęło nam niemal całe przedpołudnie dnia kolejnego.


WEDNESDAY (12.08/2020) – flight Warsaw (PL) – Heraklion (GR) via LOT Polish Airlines (330pln / person / 2 flights)

In the evening, we landed at Heraklion Airport. After showing a negative PCR test, we left the arrivals hall and went to the car rental company. We drove away from it by car, which during the trip we baptized as MAYO, because we received a Micra in color … Mayonnaise! After less than 2 hours we reached the @chaniaurbanliving – an apartment in the heart of the town of Chania, which took us almost the whole morning of the next day.

Panoramic aerial view from above of the city of Chania, Crete island, Greece. Landmarks of Greece, beautiful venetian town Chania in Crete island. Chania, Crete, Greece.

Widok na stary port :: Chania ::

Picturesque old port of Chania. Landmarks of Crete island. Greece. Aerial view of the beautiful city of Chania with it's old harbor and the famous lighthouse, Crete, Greece.

Zrzut ekranu 2021-03-30 o 09.36.19

Old mosque in the port of Chania on Crete, Greece

amazing scenery of Greek islands - Balos bay in Crete

CZWARTEK (13.08/2020) – zwiedzanie miasta Chania / laguny Balos 

Chania to miasto zlokalizowane na północno – zachodnim wybrzeżu wyspy, które jest drugim co do wielkości miastem Krety. Z uwagi na fakt, iż zostało założone przez Wenecjan na miejscu antycznego minojskiego osiedla Kydonia (+/- 3400 p.n.e.), obfituje w charakterystyczne elementy zabudowy z tamtych czasów. Zapierająca dech w piersiach dzielnica portowa, zabudowania Starego Miasta, które rozciągają się na południe od portu i otaczają murem zabudowania wzniesione przez Wenecjan, ogromna hala targowa, Muzeum Archeologiczne czy Kościół św. Mikołaja (Ajos Nikolaos) – to tylko kilka punktów, które trzeba zaliczyć! 

Po poranku spędzonym w mieście, ruszyliśmy na zachodni kraniec wyspy, którego główną atrakcją jest Laguna Balos. Jeśli podczas wakacji na Krecie macie w planach tylko jeden dzień zwiedzania to przychylam się do informacji widniejącej w każdym przewodniku czy blogu podróżniczym – warto wybrać się właśnie tu! Mimo, iż droga autem z Chanii (52km) nie jest najłatwiejszą do pokonania, ze względu na to, iż jest wąska, wyboista, kręta, pełna luźnych kamieni, a co gorsza tysięcy turystów mozolnie nią podążających to widoki, które zobaczycie na Balos są warte wszelkich utrudnień tego świata. Turkusowa woda czy mieniący się w słońcu na różowo piasek stanowi paletę barw, które nie powstydziłby się żaden artysta. Woda w lagunie osiąga wysokie temperatury, zatem nie musicie obawiać się szoku termicznego po pokonaniu ponad kilometrowej ścieżki pełnej kamlotów i piachu. Największe utrudnienie stanowi nie sama droga, a zdolność przetrwania na plaży! W sezonie trwającym od początku czerwca do końca września, ilość turystów wielokrotnie przewyższa mocne przerobowe tego miejsca, w związku z czym walka o leżak po parasolem jest na porządku dziennym. Za to pinacolada wybita po wygranej walce o parasol smakuje lepiej niż w jakimkolwiek innym zakątku świata! 


THURSDAY (13.08/2020) – visiting the city of Chania / Balos lagoon

Chania is a city located on the north-west coast of the island, which is the second largest city of Crete. Due to the fact that it was founded by the Venetians on the site of the ancient Minoan settlement of Kydonia (+/- 3400 BC), it abounds in the characteristic elements of the buildings of that time. The breathtaking port district, the buildings of the Old Town, which extend south of the port and surround the walled buildings erected by the Venetian, a huge trade fair hall, the Archaeological Museum or the Church of St. Nicholas (Ajos Nikolaos) – these are just a few points that need to be scored!
After a morning spent in the city, we headed to the western end of the island, whose main attraction is Laguna Balos. If you have only one day of sightseeing planned during your holiday in Crete, I agree with the information in each guide or travel blog – it is worth going here! Although the road from Chania (52km) is not the easiest to overcome, because it is narrow, bumpy, winding, full of loose stones, and even worse thousands of tourists laboriously following it, the views you will see on Balos are worth all the obstacles of this world. Turquoise water or shimmering pink sand in the sun is a palette of colors that no artist would be ashamed of. The water in the lagoon reaches high temperatures, so you do not have to fear the thermal shock after overcoming a kilometer-long path full of campers and piachu. The biggest obstacle is not the road itself, but the ability to survive on the beach! In the season lasting from the beginning of June to the end of September, the number of tourists many times exceeds the strong capacity of this place, therefore, the fight for a sun lounger after an umbrella is the order of the day. But pinacolada after winning the fight for the umbrella tastes better than in any other piece of the world!

White Mountains Protected Forest II :: Crete ::

PIĄTEK (14.08/2020) – śniadanie w @phyllolocalbakery35  / górskie szlaki śladami White Mountains Protected Forest 

Po genialnym poranku w @phyllolocalbakery35 (śniadaniowni, do której localsi każdego dnia ustawiają się w kolejce), obraliśmy kierunek White Mountains Protected Forest, a ściślej rzecz ujmując – postanowiliśmy udać się do wąwozu Samaria. Zanim zdecydujecie się na dzień w tej lokalizacji warto wiedzieć, że to najdłuższy wąwóz w Europie (trasa to aż 18km!), którego pokonanie zabiera od 6-8h. Punkt startowy to płaskowyż Omalos (1250 m n.p.m.). Po drodze możecie spodziewać się zmiennego krajobrazu w postaci lasu sosnowego i cyprysowego, obecności leniwie rozkraczonych kóz, masy krzaków z ziołami, ale i niemałych przewyższeń terenu, sporych uskoków, no i długich kilometrów do pokonania na nogach podczas 40. stopniowego upału. Przyznaję, że tego dnia zdecydowanie wyczerpałam liczbę przekleństw, które cicho wypowiadałam pod nosem, mając w głowie wizję swojej osoby wylegującej się na leżaczku i czytającej książkę. Marzenie ściętej głowy! Trasa zajęła nam 4h, jak zatem widzicie tempo było zacne (mąż triathlonista – nie popełniajcie tego błędu!), za to cola zero wypita w schronisku – smakowała jak żadna wcześniej!

W godzinach popołudniowych udaliśmy się nad Jezioro Kournas (80km), gdzie pływaliśmy rowerem wodnym. To jedyne naturalne słodkowodne jezioro w tej części Krety, które jest domem dla wielu gatunków rzadko spotykanych ryb oraz gadów. Cechuje się krystalicznie czystą wodą i wspaniałą roślinnością na jego brzegu, co sprawia, że pływanie w nim to ogromna przyjemność!

Wieczorem, w drodze do naszego docelowego hotelu @stellaislandcrete, zahaczyliśmy o miasteczko Rethymno, które było na naszej trasie (28km), a cieszy się bardzo pozytywnym odbiorem. To trzecie pod względem wielkości miasto, zlokalizowane na zboczach górskich, zapewnia niesamowite walory widokowe. Kolacja o zachodzie słońca cudownie dopełniła ten pełen wrażeń dzień, ale i totalnie wymęczyła, więc po zameldowaniu w hotelu i wypiciu lampki wina, spaliśmy jak przedszkolaki.


FRIDAY (14.08/2020) – breakfast at @phyllolocalbakery35 / What Mountains Protected Forest

After a brilliant morning in @phyllolocalbakery35 (the breakfast place to which the locals line up every day), we took the direction of the White Mountains Protected Forest, or more precisely – we decided to go to the Samaria Gorge. Before you decide to go for a day in this location, it is worth knowing that it is the longest gorge in Europe (the route is as much as 18km!), the crossing of which takes from 6-8h. The starting point is the Omalos plateau (1250 m above .m). Along the way you can expect a changing landscape in the form of pine and cypress forest, the presence of lazily scattered goats, the mass of bushes with herbs, but also not a lot of terrain elevation, large faults, and long kilometers to overcome on their feet during the 40th degree heat. I admit that that day I definitely exhausted the number of curses that I quietly uttered under my nose, having in my head a vision of my person lying on a bed and reading a book. The dream of a beheaded head! The route took us 4h, so as you can see the pace was tinged (the triathlete’s husband – do not make this mistake!), but the cola zero drunk at the shelter – tasted like no before!

In the afternoon we went to Lake Kournas (80km), where we swam on water bike. It is the only natural freshwater lake in this part of Crete, which is home to many species of rare fish and reptiles. It is characterized by crystal clear water and wonderful vegetation on its shore, which makes swimming in it a great pleasure!

In the evening, on the way to our destination hotel @stellaislandcrete, we hooked on the town of Rethymno, which was on our route (28km), and enjoys a very positive reception. This is the third largest city, located on mountain slopes, provides amazing viewing qualities. Dinner at sunset miraculously completes this eventful day, but also completely tired, so after checking in at the hotel and drinking a glass of wine, we slept like kids.

Pool Area :: Stella Island ::

@stellaislandcrete

Kimata Creative Buffet :: Stella Island ::

Overwater Bungalow with Jacuzzi II :: Stella Island ::

My 30th B'DAY :: 1 ::

Overwater Bungalow with Jacuzzi :: Stella Island ::

Evening by the Pool :: Stella Island ::

My 30th B'DAY :: 2 ::

Evening by the Pool II :: Stella Island ::

PIĄTEK – WTOREK (14 – 18.08/2020) – pobyt w Stella Island Crete 

@stellaislandcrete to miejsce, które zachwyci nawet tych najbardziej wymagających gości. Resort ten zlokalizowany 20km od Heraklionu, jest najbardziej ekskluzywnym, ale i designerskim hotelem na wyspie. Przywodzi na myśl domki na palach w sercu oceanu, jest natomiast położony nad wodą ogromnych rozmiarów basenu, do którego każdy z hotelowych pokojów, bungalowów oraz willi ma swobodny dostęp. Jest to genialna opcja dla osób, które cenią sobie prywatność, ale mają ochotę korzystać z infrastruktury obiektu. Każdy z gości dysponuje swoim tarasem z dostępem do basenu, co daje duży komfort i pozwala odpocząć w ciszy. Z drugiej zaś strony pozwala na korzystanie z usług przemiłych pracowników barów oraz restauracji w ciągu dnia. Bez względu na wybraną opcję zakwaterowania (pokój deluxe room / premium swim up room / bungalow / willa) goście mogą korzystać z opcji all-inclusive. Sama nie jestem jej zwolenniczką, natomiast mnogość restauracji (4) oraz szerokie spektrum kart menu, sprawia, że kuchnia hotelowa trafi w gust każdego gościa. Jedzenie jest wybitne, wina wyborne, a atmosfera genialna! Tych kilka dni, które spędziliśmy na miejscu, upłynęło nam pod szyldem opalania, czytania książek, treningach na siłowni, uczestnictwa w sesjach jogi, spacerach brzegiem morza, ale i próbowaniu nowych smaków i testowaniu nieznanych nam do tej pory pozycji z karty win. Zapomniałabym o świętowaniu moich 30. urodzin! Dni spędzone w hotelu Stella Island Crete z pewnością były wyjątkowe i warte każdej wydanej złotówki (4750zł / 4 noce / pokój typu „swim up”).


FRIDAY – TUESDAY (14 – 18.08/2020) – stay at Stella Island Crete

@stellaislandcrete is a place that will delight even the most demanding guests. Located 20 km from Heraklion, this resort is the most exclusive but also design hotel on the island. It brings to mind the stilt houses in the heart of the ocean, while there is a huge swimming pool by the water, to which each of the hotel’s rooms, bungalows and villas has free access. This is a brilliant option for people who value privacy but want to use the infrastructure of the facility. Each guest has its own terrace with access to the swimming pool, which gives great comfort and allows you to relax in silence. On the other hand, it allows the use of the services of passer-by employees of bars and restaurants during the day. Regardless of the accommodation option chosen (deluxe room / premium swim up room / bungalow / villa) guests can enjoy the all-inclusive option. I am not a supporter of it myself, but the multitude of restaurants (4) and a wide range of menu cards, makes the hotel kitchen to the taste of every guest. The food is outstanding, the wines are excellent, and the atmosphere is brilliant! These few days, which we spent on the spot, we passed under the banner of sunbathing, reading books, training in the gym, participating in yoga sessions, walking by the sea, but also trying new flavors and testing previously unknown positions from the wine list. I would forget to celebrate my 30th birthday! The days spent at the Stella Island Crete hotel were certainly unique and worth every penny spent (4750pln / 4 nights / „swim up” room).

Spinalonga Island. Crete. Greece.

Spinalonga Island II :: Crete ::

Bastion of an ancient Byzantian citadel on the Grecian island

WTOREK (18.08/2020) – zwiedzanie wyspy Spinalonga / lot Heraklion (GR) – Warszawa (PL)

We wtorkowy poranek, po wymeldowaniu się z hotelu Stella Island Crete, dysponując kilkoma godzinami wolnego czasu, udaliśmy się na wyspę Spinalonga. To wyspa, która tysiące lat temu odłączyła się od półwyspu o tej samej nazwie, na skutek trzęsienia ziemi. Do początku XIII wieku była w posiadaniu Wenecjan, którzy utracili ją jednak w wyniku podboju Turków. Wyspa obecnie jest niezamieszkana, stanowi zaś szalenie często odwiedzaną część regionu, ze względu na swoją przeszłość. W latach 1903 – 1957 była miejscem zsyłki chorych na trąd. Mieszkańscy wyspy próbowali zorganizować sobie na niej namiastkę normalności, wspomagani przez dary oferowane przez Czerwony Krzyż oraz lokalnych lekarzy, liczyli, iż ich obecność w tym miejscu jest jedynie chwilowa. Dla wielu chorych Spinalonga była jednak miejscem pochówku, bowiem nie udało im się wygrać z chorobą. Obecnie na wyspie możemy zapoznać się z kadrami wykonanymi przed laty. Ogrom historii w jednym miejscu, dlatego też warto przypłynąć na wyspę i się z nią zapoznać.

Po powrocie do portu (10min rejs steteczkiem) udaliśmy się już bezpośrednio na lotnisko w Heraklionie (60km), z którego w godzinach popołudniowych startował nasz samolot do Warszawy. Cały lot upłynął nam na zachwytach dotyczących minionego tygodnia i pobytu na wyspie. Zgodnie doszliśmy do wniosku, iż Kreta to doskonała destynacja dla osób, które preferują aktywny wypoczynek i bliskość natury z namiastką miejskiej architektury, dopełnionej greckimi specjałami kulinarnymi i pysznym miejscowym winem! 


TUESDAY (18.08/2020) – visiting Spinalonga Island / flight Heraklion (GR) – Warsaw (PL)

On Tuesday morning, after checking out of the Stella Island Crete Hotel, with a few hours of free time, we went to Spinalonga Island. It is an island that separated thousands of years ago from the peninsula of the same name, due to an earthquake. Until the beginning of the 13th century it was owned by the Venetters, who lost it as a result of the conquest of the Turks. The island is currently uninhabited and is a wildly visited part of the region because of its past. From 1903 to 1957, it was the site of leprosy. The inhabitants of the island tried to organize a substitute for normality on it, aided by gifts offered by the Red Cross and local doctors, they hoped that their presence in this place was only temporary. For many patients, however, Spinalonga was a burial place because they failed to win with the disease. Currently, on the island we can get acquainted with the frames made years ago. The vastness of history in one place, so it is worth to come to the island and get acquainted with it.

After returning to the port (10min) we went directly to the airport in Heraklion (60km), from which our plane took off in the afternoon to Warsaw. The whole flight passed us on delights regarding the past week and stay on the island. We have come to the conclusion that Crete is an excellent destination for those who prefer an active holiday and proximity to nature with a substitute for urban architecture, complemented by Greek culinary specialties and delicious local wine! 

photo credit - crete or mykonos 3

KRETA czy MYKONOS?

      #Μύκονος ta położona na Morzu Egejskim wyspa to jedna z najmniejszych greckich wysp. Jej powierzchnia to 86km2, co stanowi 1/100 powierzchni Krety. Liczba mieszkańców również należy do jednych z najniższych w regionie Morza Egejskiego oraz Śródziemnego i wynosi ok 15 000 mieszkańców. Czy można zatem wyciągnąć wnioski, iż nawet w szczycie sezonu jest tam spokojnie, nietłoczno i błogo? Nic bardziej mylnego! Mykonos to jedna z najbardziej popularnych greckich wysp, a jej kosmopolityczny charakter w połączeniu z szalenie rozwiniętą bazą hotelową sprawia, iż w miesiącach letnich liczba przebywających na niej turystów sięga nawet stu tysięcy.

To oaza celebrytów, biznesmenów i turystów z bardzo zasobnymi portfelami. Miejsce spotkań ludzi, którzy mogą pozwolić sobie na wystawne wakacje, bowiem wysoka cena danych usług nie jest dla nich czynnikiem warunkującym wybór hotelu czy restauracji. Mykonos to wyspa tętniąca życiem, wyspa na której kalmary i homary to dania jak każde inne, a wino, którego butelka wiąże się z kosztem tysiąca €, lane jest strumieniami! Czy to miejsce jedynie dla burżujów preferujących wystawne życie? To miejsce dla wszystkich amatorów harmonijnej architektury, najpiękniejszych plaż na starym kontynencie, wysokich fal, które sprawiają, że wyspa to wymarzony spot dla surferów, a także fanów owoców morza i genialnego wina. Po zachwycie jaki wzbudziła Kreta, doszliśmy do wniosku, że Mykonos wydaje się być fantastyczną lokalizacją dla nas jako Młodej Pary. #honeymoon mood sprawił iż, byliśmy znacznie bardziej pobłażliwi w temacie cen niż mamy to w zwyczaju, w związku z czym zarezerwowaliśmy hotele i ponownie złapaliśmy samolot w kierunku greckich wysp!


      #Μύκονος island in the Aegean Sea is one of the smallest Greek islands. Its area is 86km2, which is 1/100th of the surface of Crete. The population is also among the lowest in the Aegean and Mediterranean regions, with around 15 000 inhabitants. Is it possible, then, to draw conclusions that even in the peak season it is peaceful, un crowded and blissful? Nothing more wrong! Mykonos is one of the most popular Greek islands, and its cosmopolitan nature combined with its wildly developed hotel base means that during the summer months the number of tourists staying on it reaches up to one hundred thousand.

It is an oasis of celebrities, businessmen and tourists with very rich wallets. A meeting place for people who can afford a sumptuous holiday, because the high price of the services in question is not a factor for them to choose a hotel or restaurant. Mykonos is a lively island, an island where squid and lobsters are dishes like any other, and wine, the bottle of which comes at a cost of a thousand €, is poured streams! Is this a place only for bourgebons who prefer a lavish life? It is a place for all lovers of harmonious architecture, the most beautiful beaches on the old continent, high waves that make the island a dream spot for surfers, as well as fans of seafood and brilliant wine. After the admiration of Crete, we came to the conclusion that Mykonos seems to be a fantastic location for us as a Young Couple. #honeymoon mood made us much more flaily asked about prices than we used to, so we booked hotels and re-caught the plane towards the Greek islands!

Baba Houlakia 1 :: Mykonos ::

Baba Houlakia 2 :: Mykonos ::

Baba Houlakia 3 :: Mykonos ::

Baba Houlakia 4 :: Mykonos ::

Baba Houlakia 5 :: Mykonos ::

SOBOTA (19.09/2020) – lot Warszawa (PL) – Mykonos (GR) za pośrednictwem linii WizzAir (450zł / os. / 2 strony)

W godzinach popołudniowych (po locie trwającym 3h) wylądowaliśmy na lotnisku w Mykonos, po czym po okazaniu negatywnego wyniku testu PCR, opuściliśmy halę przylotów i udaliśmy się do wypożyczalni … skuterów / quadów. Postanowiliśmy podróżować jak localsi, więc wygodny, dwuosobowy quad wydawał się być świetną opcją. Jazda nim faktycznie jest komfortowa i szybka (do 80km/h), aczkolwiek przyjemność ta do najtańszych nie należy. Wynajęcie quada kosztuje 45€ za dobę (!!!), w związku z czym opcja wynajmu na 3 dni okazała się być mniej bolesną. W połowie wyjazdu zmienialiśmy naszą bazę hotelową, w związku z czym środek transportu nie był nam w drugiej części pobytu niezbędny. Po kilkunastu minutach drogi dotarliśmy do naszego domku @baba_houlakia_mykonos zlokalizowanego na północnym – zachodzie wyspy. Trudno jest mi wyartykułować choć jedną wadę tego miejsca. Jest szalenie klimatyczne, a jego gospodarz to człowiek z sercem na dłoni! Wynajęty przez nas domek to tak naprawdę sypialnia z niewielką łazienką, ale w 100% wpisywał się on w nasze gusta. Każdego ranka wychodząc z niego, byliśmy zapraszani na espresso (z widokiem na miasto) oraz wodę, nierzadko także na croissanta czy tosta. Biorąc pod uwagę cenę (951zł /  3 noce / mini domek), lokalizację, klimat oraz przychylność gospodarza – nie mogę określić tego miejsca inaczej niż „genialne”!


SATURDAY (19.09/2020) – flight Warsaw (PL) – Mykonos (GR) via WizzAir (450pln / person / 2 flights)

In the afternoon we landed at the airport in Mykonos, after which after showing a negative result of the PCR test, we left the arrivals hall and went to the rental … scooters/quads. We decided to travel like localsi, so a comfortable two-seater quad seemed to be a great option. Driving it is actually comfortable and fast (up to 80km/h), although this pleasure is not one of the cheapest. Renting a quad bike costs 45€ per night (!!!), so the option to rent for 3 days turned out to be less painful. In the middle of the trip we changed our hotel base, so the means of transport was not necessary for us in the second part of the stay. After a few minutes, we reached our cottage @baba_houlakia_mykonos located in the north – the west of the island. It is difficult for me to articulate at least one flaw of this place. It is insanely atmospheric, and its host is a man with a heart on his hand! The cottage we rented is actually a bedroom with a small bathroom, but it was 100% in our tastes. Every morning, coming out of it, we were invited to espresso (overlooking the city) and water, often also on croissant or tosta. Considering the price (951pln / 3 nights / small house), location, climate and favor of the host – I can not determine this place other than „brilliant”!

Little Venice popular tourist area at village on Mykonos island, Greece, Europe

Petros Pelikan Little Venice :: Mykonos ::

Typical street of greek traditional village with white walls and colorful doors, windows and balconies on Mykonos Island, Greece, Europe

Windmills 1 :: Mykonos ::

White greek windmills overlooking Little Venice popular tourist destination at traditional village on Mykonos Island, Greece, Europe

MYKONOS, GREECE - SEPTEMBER 2018: famous windmills of Mykonos, Greece

NIEDZIELA (20.09/2020) – śniadanie w @el_burro_mykonos / zwiedzania miasta Chora

Po pysznym śniadaniu w @el_burro_mykonos wsiedliśmy na naszego białego (do czasu!) quada i pojechaliśmy do centrum miasteczka Chora. Zabudowa odpowiada panującemu w regionie charakterowi egejskiemu, obfituje w niewielkich rozmiarów domy z wyróżniającą się stolarką drzwiową i okienną. Biel kontrastująca z granatem okiennic wygląda szalenie majestatycznie. Budynki wciśnięte w mikroskopijnych rozmiarów kręte uliczki, można by uznać za mało harmonijny układ, natomiast wyśmienicie wszystkie się ze sobą komponują i nawzajem dopełniają. Zauważalny jest także oryginalny charakter budownictwa, cechujący się bogatym zdobieniem, zaczerpnięty jeszcze za czasów epoki mykeńskiej. 

Powyższy styl jest dominującym także w wyglądzie jednego z najpopularniejszych miejsc wyspy, którym niezaprzeczalnie jest „Little Venice”, co w tłumaczeniu dosłownym oznacza „Małą Wenecję”. Ta zbudowana na przełomie XVIII i XIX sekcja domów zlokalizowana na granicy lądu oraz morza, położona jest naprzeciwko słynnych wiatraków. W jej wnętrzu siedziby mają lokalne restauracje, a wśród nich kultowa Sunset Restaurant. Jej atrakcją jest nie tylko pyszne białe wino, ale i Pelikan Petros. Namiętnie dziabie on klientów restauracji, rzecz jasna ku ich ogromnej uciesze. Chciał mi zeżreć męża, więc ja szczerze mówiąc mam do niego dość chłodny stosunek! Kolejna atrakcja to wspomniane „windmills of Mykonos”, czyli XVI wieczne wiatraki. Na wyspie jest ich całkiem sporo, natomiast tych zlokalizowanych w centrum miasta Chora jest aktualnie 7. Dawniej używane zgodnie z przeznaczeniem, tj. do mielenia ziarna, obecnie zaś stanowią bazę hotelową / restauracyjną / muzealną. Bezsprzecznie stanowią też najpiękniejszy spot do zdjęć w okolicy, o ile uda się zapanować nad fruwającymi na szaleńczym wietrze włosami! 

W godzinach popołudniowych udaliśmy się na tour po najpiękniejszych beach bar’ach zlokalizowanych na wyspie. W @hippiechicmykonos postawiłam na pomarańczowo – bananowy koktajl na bazie mleka migdałowego, a w @liastimykonos na kalmary, które były absolutnie najlepszymi jakie jadłam w życiu! Dzień zakończyliśmy na winie wypitym na tarasie naszego małego, uroczego domku Baba Houlakia Mykonos. 


SUNDAY (20.09/2020) – breakfast in @el_burro_mykonos / browsing  the streets of Chora

After a delicious breakfast in @el_burro_mykonos we got on our white (until some time!) quad bike and drove to the center of the town of Chora. The building corresponds to the prevailing Aegean character in the region, abounds in small houses with distinguished door and window joinery. The white contrasting with the pomegranate shutters looks insanely majestic. Buildings squeezed into microscopic-sized winding streets could be considered a non-harmonious arrangement, while they perfectly all compose and complement each other. Also noticeable is the original character of the building, characterized by rich decoration, taken back during the Mycenaean era.

The above style is also dominant in the appearance of one of the most popular places of the island, which is undeniably „Little Venice”. Built at the turn of the 18th and 19th centuries, this section of houses, located on the border of land and sea, is located opposite the famous windmills. It is home to local restaurants, including the iconic Sunset Restaurant. Its attraction is not only delicious white wine, but also Pelikan Petros. He passionately bites the customers of the restaurant, of course, to their great delight. He wanted to take down my husband, so I honestly have a rather cool attitude towards him! Another attraction is the aforementioned „windmills of Mykonos”, that is 16th century windmills. There are quite a few of them on the island, while those located in the center of Chora are currently 7. Formerly used for its intended purpose (to grind grain), it is now a hotel / restaurant / museum base. They are also undoubtedly the most beautiful photo spot in the area, as long as you manage to control the hair fluttering in the crazy wind! 

In the afternoon we went on a tour of the most beautiful beach bars located on the island. In @hippiechicmykonos I put on an orange banana cocktail based on almond milk, and in @liastimykonos on squid, which were absolutely the best I’ve ever eaten! We finished the day on wine drunk on the terrace of our small, charming cottage Baba Houlakia Mykonos.

Scorpios 1 :: Mykonos ::

Scorpios 2 :: Mykonos ::

Scorpios 3 :: Mykonos ::.png

Scorpios 5 :: Mykonos ::

Scorpios 4 :: Mykonos ::.png

PONIEDZIAŁEK (21.09/2020) – pobyt w słynnym barze Scorpios / spacer do latarni Armenistis

@scorpiosmyk to wszechstronne, przywracające równowagę centrum kultury, zaprojektowane jako antidotum na scenę klubu nocnego Mykonos. Dzięki mieszance luksusu i rustykalnego uroku oraz śródziemnomorskiemu stylowi dotkniętemu marokańskim smakiem, nazywany jest „jednym z najdzikszych miejsc na Mykonos”. Goście tego miejsca mogą zrelaksować się na nisko zawieszonych sofach i hamakach linowych, które wraz z obfitymi wiklinami kładą nacisk na lokalne rzemiosło i kulturę grecką. Aura tego miejsca jest totalnie magiczna, wręcz dzika i surowa, ale szalenie wciągająca. Otrzeźwić może jedynie koszt przebywania tam. Leżaki zlokalizowane w pierwszej linii brzegowej bądź te przy basenie to cena rzędu 200€ za 2 leżaki, o cenach drinków czy dań nie wspominając. Doszliśmy do wniosku, że leżaki ulegną amortyzacji nie wcześniej niż po 4h od ich wynajęcia, dlatego też postanowiliśmy spędzić na nich połowę dnia. 

Wieczorem udaliśmy się na spacer do latarnii Armenistis, zlokalizowanej na północno – zachodnim krańcu wyspy. Ta niemal 20 metrowa latarnia góruje nad wyspą, dzięki czemu o zachodzie słońca wrażenia wizualne są niezapomniane. Oczywiście o ile w międzyczasie nie urwie Wam głowy! 


MONDAY (21.09/2020) – stay at famous Scorpios Mykonos / walk to Armenistis lighthouse

(photo credit ? travelplusstyle.com)

Encompassing a sandy sunset beach, restaurant, and live event space, @scorpiosmyk in Greece is an all-round, balance-restoring cultural hub, designed as an antidote to the beat-driven nightclub Mykonos scene.This new opening is an offshoot of the San Giorgio Mykonos Hotel, which we compared to a “summer home of your coolest friend”. Thanks to a lovely mix of luxury and rustic charm, and a Mediterranean style touched by Moroccan flavor, we called it “one of the most beautifully decorated places in Mykonos”. Only the cost of being there can be sobering up. Sun beds located on the first coastline or those by the pool are a price of 200€ for 2 sun beds, prices for drinks or dishes not to mention. We came to the conclusion that the sun beds will be depreciable no earlier than 4 hours after their rental, which is why we decided to spend half a day on them.

In the evening, we went for a walk to the Armenistis lighthouse, located on the north-western tip of the island. This nearly 20-meter high lighthouse towers over the island, making the visual experience unforgettable at sunset. Of course, unless in the meantime it will break your head! 

Kensho Psarou Hotel 4 :: Mykonos ::

Kensho Psarou Hotel 2 :: Mykonos ::

Kensho Psarou Hotel 3 :: Mykonos ::

Kensho Psarou Hotel 5 :: Mykonos ::

Kensho Psarou Hotel 8 :: Mykonos ::

Kensho Psarou Hotel 6 :: Mykonos ::

WTOREK – SOBOTA (22 – 26.09/2020) – pobyt w Kensho Psarou 

@kenshomykonos to obok kultowego @cavotagoomykonos najdroższa sieci hoteli na wyspie. Do słynnego Kensho Psarou nigdy byśmy nie dotarli, gdyby nie fakt, iż jeden hoteli z sieci Kensho zlokalizowany przy plaży Ornos został czasowo zamknięty. W związku z powyższym, został nam zaproponowany upgrade właśnie do obiektu Psarou. Bez chwili zawahania przystaliśmy na ową zmianę, płacąc podczas zakwaterowania stawkę ustaloną za pobyt w uprzednio zarezerwowanym przez nas obiekcie. Jeśli uznacie, że kwota wynosząca równowartość 8000zł (za cały pobyt) jest kosmiczna to dodam tylko, że w hotelu Kensho Psarou to stawka obowiązująca za dwie noce … Uwierzcie, że pisząc to zasycha mi w gardle! Czy jakikolwiek hotel na globie jest wart tego, aby płacić za nocleg w nim tysiąc €? Jeśli kogoś stać to zapewne odpowie, że TAK, jeśli nie za bardzo – odpowie NIE. Moim zdaniem żaden hotel nie jest, ale miło przekonać się o tym na własnej skórze. Niewątpliwie hotel Kensho Psarou to najabardziej luksusowy obiekt w jakim miałam przyjemność przebywać. Architektura jego bryły jest wyjątkowa, a detale wykończone z taką dbałością i smakiem, że można go ocenić jako totalną perłę wyspy. Kuchnia serwuje dania z karty, włączając w to także śniadania, dzięki czemu każdemu porankowi towarzyszy nam inny, dopasowany do naszych zachcianek smak. Dania są wybitne, zarówno w zakresie tradycyjnych potraw greckich, jak i kuchni włoskiej czy japońskiej. Ceny są za to kosmiczne i kiedy piszę „kosmiczne” to naprawdę mam to na myśli. Wahają się w granicy 50 – 200€, a ceny drinków ulokowane są w przedziale 15 – 50€. 


TUESDAY – SATURDAY (22 – 26.09/2020) – stay at Kensho Psarou

(photo credit ? @kenshomykonos)

@kenshomykonos is next to the @cavotagoomykonos in case of the most expensive hotel chain on the island. The famous Kensho Psarou would never have arrived had it not been for the fact that one of the Kensho hotel located on Ornos Beach was temporarily closed. Therefore, we were offered an upgrade to the Psarou facility. Without hesitation, we agreed to this change, paying during the accommodation the rate fixed for the stay in the previously booked facility. If you consider that the amount of the equivalent of 8000pln (for the whole stay) is cosmic, I would just add that at the Hotel Kensho Psarou is the rate valid for two nights … Believe that writing it sucks in my throat! Is any hotel on the world worth paying a thousand €? If someone can afford it will probably answer that YES, if not too much – the answer will be NO. In my opinion, there is no hotel, but it is nice to see for yourself. Undoubtedly, Kensho Psarou hotel is the most luxurious hotel I’ve ever stayed in. The architecture of its body is unique, and the details finished with such care and taste that it can be judged as the total pearl of the island. The kitchen serves à la carte dishes, including breakfast, so that each morning we are accompanied by a different, tailored taste. The dishes are outstanding, both in terms of traditional Greek dishes, as well as Italian or Japanese cuisine. The prices are cosmic for it and when I write „cosmic” then I really mean it. They range between 50 – 200€, and drink prices range from 15 – 50€.

Emma Hardie Protect and Prime Spf 30 : 2

Zrzut ekranu 2021-03-30 o 09.41.00

Emma Hardie Protect and Prime Spf 30 : 3

Jako, że obiekt Kensho Psarou dysponował szeregiem atrakcji, dni upływały nam na opalaniu, czytaniu książek, pływaniu, piciu drinków, treningach na siłowni, wieczory poświęcaliśmy zaś na spacerowanie po nieodkrytych dotąd przez nas plażach. Jeden z dni pobytu w całości przeznaczyłam na pracę, bowiem miałam w planach realizację kampanii reklamowej dla marki @emmahardieskincare, z którą mam przyjemność współpracować. Te cztery dni przy plaży Psarou minęły nam tak szybko, że gdyby nie ceny noclegów, z chęcią przebookowalibyśmy lot na późniejszą datę. 

Przyznam, że Mykonos totalnie mnie oczarowało! Wszechobecna spójność architektoniczna, doskonałe zagospodarowanie terenu mimo niewielkiej powierzchni, a do tego najpiękniejsze plaże po jakich było mi dane w życiu chodzić. Genialna kuchnia, wyśmienite wino, cudowna pogoda, piękna natura. 

Zapytacie ponownie: KRETA czy MYKONOS?

Pojedźcie same i dajcie mi znać o swoich odczuciach. Ja greckie wyspy pokochałam na zabój! KRETA czy MYKONOS? Nie umiem wybrać! KRETA cechuje się ogromem przestrzeni, mnogością miejsc, do których można zawitać podczas pobytu na wyspie. Nikt nie będzie się na niej nudzić. Naturysta wielbiący przyrodę, miłośnik przemierzania górskich szlaków, amator opalania – każdy z nich znajdzie coś dla siebie. A do tego pyszne owoce morza i desery! MYKONOS za to oszałamia spójnością architektoniczną. Każdy budynek pasuje do kolejnego. Tak jak każde wino dopełnia smak serwowanych dań, a ogromne fale idą w parze z pięknymi piaszczystymi plażami. Do tego uliczki w mini formacie i ludzie zadowoleni z życia, którzy wyłaniają się zza każdego rogu. Tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć! #totravelistolive!

Ściskam,

CMB

♥︎


As Kensho Psarou had a number of activities, we spent days sunbathing, reading books, swimming, drinking, training in the gym, and spent evenings walking on the beaches we had never seen before. One of the days of my stay I spent entirely on work, because I had plans to implement an advertising campaign for the brand @emmahardieskincare, with which I am pleased to cooperate. These four days at Psarou Beach passed so fast that if it weren’t for the prices of accommodation, we would be happy to book a flight for a later date. 

I will admit that Mykonos completely enchanted me! The ubiquitous architectural consistency, excellent landscaping despite the small area, and also the most beautiful beaches on which I was given in my life to walk. Brilliant cuisine, fine wine, wonderful weather, beautiful nature. 

You will ask again: CRETE or MYKONOS?

Ride alone and let me know about your feelings. I loved the Greek islands for the slaughter! CRETE or MYKONOS? I can’t choose! CRETE is characterized by a huge space, a multitude of places to visit during your stay on the island. No one will be bored on it. Naturist adoring nature, lover of mountain trails, amateur of sunbathing – each of them will find something for themselves. And also delicious seafood and desserts! MYKONOS, however, is scheduing architectural cohesion. Each building fits the next one. Like any wine, it complements the taste of the dishes served, and the huge waves go hand in hand with beautiful sandy beaches. For this streets in a mini format and people happy with life, who emerge from behind every corner. It’s impossible to describe, it’s a must see! #totravelistolive!

With love,

CMB

♥︎

Kensho Psarou Hotel 1 :: Mykonos ::

Ps.

Jeśli będziecie miały ochotę wrócić do relacji nagranych podczas mojego tygodnia na Krecie oraz Mykons – zachęcam do zgłębienia zapisanych stories – #crete(I) / (II) / (III), a także #mykonos / #kensho / #skincare, dostępnych na Instagramie (↑).

 

  • 31 października 2022

    Grecja to jest moje marzenie podróżnicze i Twój wpis dał mi dużo ważnych informacji, jak uniknąć tłumów i taniej znaleźć lot. Czas rozpocząć planowanie! tylko boję się że zakocham się od pierwszego wejrzenia w Grecji i juz nie będę chciała jeździć nigdzie indziej ??