#SANTAWEEK // 2 // BEDROOM INSPIRATION ♥︎

Moda

Jako, że plany do realizacji na rok 2018 nie są jeszcze w pełni usystematyzowane, nie jestem w stanie wyobrazić sobie kolejnych miesięcy w pełnej ich okazałości. Na dany moment jestem jednak przekonana o tym, iż wczesną wiosenną porą czeka nas absolutna #ExtremeMAKEOVER! Owa ekstremalna zmiana tyczyć się będzie naszej mieszkalnej przestrzeni. We własnym #M miną nam niebawem już 4 lata ♥︎. To idealna okazja ku temu, aby nieco je odświeżyć. Kiedy mowa o mieszkaniu w ujęciu całościowym to za wyjątkiem ścian, do których przylgnęło już absolutnie wszystko (szczególnie podziękowania kieruję do #frenchie!), trudno spojrzeć na którykolwiek z elementów krytycznym okiem. Zaprojektowana przez nas garderoba wraz z biurem, pokój dzienny z kuchnią czy też łazienka, mimo iż mocno obciążyła budżet, obecnie odwdzięczyć się może świetnym stanem. Jedyne z pomieszczeń, które nawet przez moment nie spełniało standardów była sypialnia. Stosunkowo sporych rozmiarów (15m2), jednak wykazująca cechy pomieszczenia absolutnie nieustawnego. Z wielu względów, m.in. także tych finansowych, zakończyliśmy jej urządzanie na etapie doboru cudownej, włochatej wykładziny oraz (co oczywiste) łóżka. Pomieszczenie samo w sobie spełnia wymogi sypialni, aczkolwiek wizerunkowo naprawdę sporo mu brakuje. Wiosną owe braki zamierzamy nadrobić. W związku z tym, zaczynamy w głowie gromadzić pomysły i rozwiązania, aby owy stan rzeczy zmienić. Zerknijcie na poniższe propozycje BEDROOM INSPIRATION ♥︎.

✤✤✤

As the plans for implementation for 2018 are not yet fully systematized, I am not able to imagine the following months in full their splendor. At the moment, however, I am convinced that the absolute #ExtremeMAKEOVER is waiting for us in the early spring season! This extreme change will apply to our residential space. In our own #M we will soon be 4 years ♥. This is an ideal opportunity to refresh them slightly. When it comes to living in a holistic approach, except for the walls, to which absolutely everything has been stuck (thanks to #frenchie!), it is difficult to look at any of the elements with a critical eye. Designed by us wardrobe with the office, living room with kitchen or bathroom, despite the fact that it heavily burdened the budget, currently repay maybe a great condition. The only room that did not meet the standards, even for a moment was the bedroom. Relatively large size (15m2), however, showing the features of an absolutely unremitting room. For many reasons, including also financial ones, we finished her arrangement at the stage of choosing a wonderful, furry carpet and (obviously) bed. The room itself meets the requirements of the bedroom, although the image is really missing a lot. In the spring, we are going to make up for these deficiencies, so we start to gather ideas and solutions in our head to change this state. Take a look at the following BEDROOM INSPIRATION ♥ ︎ suggestions.

BEDROOM inspiration 2

Sypialnia, jako integralna, choć zlokalizowana w bardziej odległym segmencie, część mieszkania musi dopełniać jego styl. Utrzymana będzie więc w jasnej tonacji, z przewagą szarości oraz bieli, a jedynie domieszką złota, miedzi czy różanych akcentów. Jasne odcienie dopełnione drewnianymi, metalowymi, szklanymi czy też marmurowymi akcentami pozwolą na nadanie wnętrzu charakteru, przy jednoczesnym zachowaniu neutralnej, łatwej do modyfikacji bazy. Puchate poduszki, mięsiste koce i włochata wykładzina nadadzą mu zaś ciepłego, domowego smaczku. Usytuowany w jednym z rogów sypialni wielki fotel, a przy nim stolik z marmurowym blatem i podłogowa lampa stworzą idealną wręcz miejscówkę do zebrania myśli, odpoczynku przy książce i pysznej kawie. Krótko mówiąc → #cantwait! ♥︎

✤✤✤

A bedroom, as an integral, although located in a more distant segment, part of the apartment must complement its style. It will be kept in a bright tone, with a predominance of gray and white, but only an admixture of gold, copper or rose accents. Bright shades complemented with wooden, metal, glass or marble accents will allow to give the interior a character, while maintaining a neutral, easy to modify base. Fluffy pillows, fleshy blankets and a hairy lining will give him a warm, homemade flavor. Located in one of the corners of the bedroom a large armchair, with a table with a marble top and a floor lamp will create the perfect place to gather thoughts, rest at the book and favorite coffee. #Cantwait! ♥ ︎

BEDROOM inspiration 1

 BEDROOM INSPIRATION ♥︎ na TAK czy NIE?

O swoich odczuciach koniecznie dajcie mi proszę znać w komentarzach!

POST NIE JEST SPONSOROWANY.

✤✤✤

 BEDROOM INSPIRATION ♥︎ YES or NO?

Please tell me about your feelings in the comments section below! 

POST is NOT SPONSORED.