#SANTAWEEK // 1 // TOP 5 SKINCARE PRODUCTS ♥︎

Bez kategorii, CLINIQUE, L′OREAL, Uroda, ZIAJA

Od najmłodszych lat wpajano mi, iż praca nad sobą popłaca. Mówiono, że mogę osiągnąć wszystko, jeśli tylko wytyczę sobie dane cele i sumiennie będę dążyć do ich realizacji. Przyznaję, iż wielokrotnie ta zasada okazywała się być obowiązującą. Dzisiaj, już kolejny rok z rzędu, przytrafił się jednak doskonały wyjątek, potwierdzający powyższą regułę. Kalendarz jednoznacznie wskazuje datę 6.12, co z kolei pozwalało mi łudzić się, że to dzień obdarowywania przez św. Mikołaja ♥︎. Być może do Waszych domów zawitał wysoki mężczyzna z gęstą brodą i delikatną nadwagą, mój niestety przeoczył. Nie mogę sobie zarzucić bierności, bowiem naprawdę starałam się być grzeczna, należycie wywiązywałam się także ze swoich obowiązków. Co oczywiste, wypastowałam również swoje buty. Wszystkie starania jednak na nic! W liście do św. Mikołaja nie przedstawiłam zbyt roszczeniowej postawy, a mimo to po prostu mnie olał! Grzecznie poprosiłam o ulubioną czekoladę, zdrowie dla siebie oraz moich bliskich oraz jakiś mały prezent niespodziankę. Nie dość, że obudziłam się z migreną, to ani tabliczki czekolady, ani gift’a od grubasa nie uświadczyłam. Jako, że w przyrodzie musi zachodzić równowaga → w planach mam dziś zakupy dla siebie // bo jak wiadomo #LittleShoppingNeverKilledNobody // oraz niespodziankę dla Was! W ramach akcji #SANTAWEEK przez kolejne dni, aż do końca tygodnia, o godz. 12.00 będzie na Was czekać nowy post. Pierwszą odsłoną jest TOP 5 SKINCARE PRODUCTS, z którego dowiecie się o 5 absolutnych ulubieńcach do pielęgnacji cery. W tym dość trudnym dla niej okresie, kiedy to swoją wieczorną rutynę wzbogaciłam o lotion złuszczający na bazie kwasu glikolowego, stosowane połączenie produktów przyniosło wymierne korzyści na mojej skóry. Każdy z produktów, z którymi za moment bliżej się poznacie, działa w sposób niezwykle skuteczny, ale i delikatny, dlatego też zasłużył na miano ulubieńca ♥︎.

✤✤✤

From an early age I was instilled that work on myself pays off. It was told that I can achieve anything, if I set my goals and conscientiously strive to achieve them. I admit that this rule has proved to be obligatory many times. Today, for the next year in a row, however, there was a perfect exception, confirming the above rule. The calendar clearly indicates the date 6.12, which in turn allowed me to delude myself that it is the day of giving presents by Saint Nicholas ♥. Perhaps a tall man with a thick beard and delicate overweight has come to your houses, unfortunately he had missed mine. I can not accuse myself of being passive, because I really tried to be polite, I was also doing my job well. Of course, I also polished my shoes. All efforts, however, for nothing! In a letter to Saint Nicholas, I did not present a too demanding attitude, and yet he simply blamed me! I politely asked for my favorite chocolate, health for myself and my relatives and some small surprise gift. Not only that I woke up with a migraine, I did not notice a chocolate bar or a gift from a fat person also! As in nature there must be a balance → I plan to buy a gift for myself today // because as you know #LittleShoppingNeverKilledNobody // and a surprise for you! As part of the #SANTAWEEK project for the next days, until the end of the week, at 12.00 a nwet post will be waiting for you. The first installment is TOP 5 SKINCARE PRODUCTS, from which you will learn about 5 absolute skin care favorites. In this quite difficult period, when I enriched my evening routine with an exfoliating lotion based on glycolic acid, the combination of products brought measurable benefits to my skin. Each of the products with which you will get to know each other in a moment is very effective, but also delicate, which is why it deserves the title of favourite one ♥︎.

TOP 5 SKINCARE PRODUCTS - Neutrogena Visibly Clear Daily Wash

Neutrogena Visibly Clear Spot Proofing Daily Wash

Oczyszczający żel, doskonale myjący skórę bez jej nadmiernego obsuszania, to obowiązkowy punkt w pielęgnacyjnym rytuale. Pozbawiony SLS, a więc spieniającego formułę produktu detergentu, sprawia iż cera po jej uprzednim umyciu nie jest ściągnięta. Żel doskonale usuwa resztki nagromadzonych zanieczyszczeń i dogłębnie oczyszcza pory. Dzięki zawartości kwasu salicylowego wykazuje działanie antybakteryjne. Pomaga redukować istniejące zmiany, a także zapobiega tworzeniu się nowych. Kiedy dodamy do tego delikatny, ale bardzo przyjemny zapach, wygodne opakowanie z dozownikiem oraz korzystną cenę (22.99PLN/200ML) otrzymujemy kosmetyk (niemalże) idealny!

♥︎♥︎♥︎♥︎ i pół / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

A cleansing gel that perfectly cleans the skin without over-drying it, is a must-have in a skincare ritual. Deprived of SLS, and thus foaming the product formula detergent, makes the skin after cleaning it is not desiccated. The gel perfectly removes the remains of accumulated impurities and thoroughly cleanses the pores. Thanks to the salicylic acid content, it shows antibacterial properties. It helps reduce existing imperfections and prevents the creation of new ones. When we add to it a delicate, but very pleasant fragrance, convenient packaging with a dispenser and a great price (22.99PLN/200ML), we get (an almost) perfect product!

♥︎♥︎♥︎♥︎ and a half / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

TOP 5 SKINCARE PRODUCTS - Clinique Anti-Blemish Solutions Mask

Clinique Anti-Blemish Solutions Oil-Control Cleansing Mask

Oczyszczająca maseczka na bazie białej glinki, przeznaczona do wszystkich typów cery to doskonała broń w walce z występującymi na niej niedoskonałościami. Nałożona na oczyszczona skórę i pozostawiona przez zaledwie 5min. pokazuje co to znaczy zrobić prawdziwe porządki! Momentalnie oczyszcza pory i i minimalizuje ich widoczność, matuje cerę i widocznie ją wygładza. Nałożona zaś punktowo i pozostawiona na skórze przez całą noc, sprawia, iż wypryski stają się mniej zaognione. W konsekwencji szybciej ulegają zanikowi. Co przy wysokiej cenie (129PLN/100ML) produktu jest istotne to fakt, iż oszczędnie nałożona porcja kosmetyku nie częściej niż raz w tygodniu, pozwala na uzyskanie zadowalających efektów. Mimo wysokiej ceny warto więc maseczce z linii Anti-Blemish Solutions dać jej szansę, bowiem jest niezwykle wydajna, a jedno jej opakowanie wystarcza na kilka miesięcy regularnej aplikacji. 

♥︎♥︎♥︎♥︎ i pół / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

A cleansing mask based on white clay, designated for all skin types, is an excellent weapon in the fight against imperfections occurring on it. Applied to cleansed skin and left for just 5 minutes, shows what it means to do real cleaning! Immediately cleanses the pores and minimizes their visibility, matts the complexion and visibly smoothes it. Placed on imperfections and left on the skin for all night, the blemishes become less inflamed. As a consequence, they fade faster. What is important at a high price (129PLN/100ML) is the fact that a sparingly applied portion of the cosmetic, not more often than once a week, allows you to achieve satisfactory results. In spite of the high price, it the mask from the Anti-Blemish Solutions line is worth to give it a chance, because it is extremely efficient and one of its packaging is enough for several months of regular applications.

♥︎♥︎♥︎♥︎ and a half / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

TOP 5 SKINCARE PRODUCTS - Ziaja Bio Aloe Moisturizing Toner

Ziaja Bio Aloe Hydrating Toner

Tonik (7.99PLN/200ML)zaaplikowany na uprzednio oczyszczoną skórę twarzy i dekoltu, pozwala na bardziej efektywne wchłanianie się dobroczynnych składników zawartych w nakładanym później serum oraz kremie. Sam w sobie nie jest jednak bezużyteczny, bowiem przywraca skórze jej naturalny poziom pH. Dzięki zawartości soku z liści aloesu oraz prowitaminy B5 faktycznie wpływa także na wzrost jej odczuwalnej gładkości, a także poziomu nawilżenia. Stanowi zatem doskonałą bazę do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych i naprawdę warto włączyć go do swojego codziennego rytuału. Chociażby sam jego zapach może do tego zachęcać – jak w przypadku wszystkich produktów na bazie aloesu, jest nieziemski! 

♥︎♥︎♥︎♥︎ / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

Toner (7.99PLN/200ML) applied to the previously cleansed face and cleavage, allows for more effective absorption of the beneficial ingredients contained in the later applied serum and cream. In itself, however, it is not useless, because it restores the skin’s natural pH level. Thanks to the content of juice from the leaves of aloe and provitamin B5, it actually also influences the increase of its perceptible smoothness as well as the level of hydration. It is therefore an excellent base for further care treatments and it is really worth to include it in your daily ritual. Even if its scent can encourage it – as with all aloe-based products, it is so unearthly!

♥︎♥︎♥︎♥︎ / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

TOP 5 SKINCARE PRODUCTS - L'oreal Hydra Genius Aloe Water Liquid Care

L′oréal Hydra Genius Aloe Water The Liquid Care for Dry & Sensitive Skin

Ta, niedostępna jeszcze w PL, nowość koncernu L′oréal to odpowiedź na sugestie milionów konsumentek związane ze stworzeniem produktu o niezwykle lekkiej, a fantastycznie pielęgnującej skórę formule. The Liquid Care (12€/70ML) to produkt odświeżający niczym woda, a nawilżający niczym tradycyjny krem. Ta, zainspirowana (egzystującym w azjatyckim rytuale) lotionem, formuła pozwala na dogłębne nawilżenie cery, bez jej obciążania. Dzięki zawartości soku z liści aloesu, kwasu hialuronowego oraz wyciągu z kory brzozy skóra momentalnie staje się wypielęgnowana, gładka, rozświetlona, a przede wszystkim nawilżona. Uzyskany efekt jest długotrwały, bowiem na skórze odczuwalny aż do 72 godzin! Jeśli do tej pory nie miałyście styczności z produktem bazującym na soku z liści aloesu to najwyższy czas, aby to zmienić! Aloes jest naprawdę niesamowitą, pełną właściwości odżywczych rośliną! Przystosowany do życia w warunkach ograniczonego dostępu do wody, wykształcił tkankę wodną, dzięki której jest w stanie zgromadzić jej zapas. Ceniony od tysięcy lat nie bez powodu, bowiem jego właściwości są magiczne, podobnie jak nowości w postaci Hydra Genius Aloe Water ♥︎. Dla mnie, bezsprzecznie, jest on absolutnym odkryciem roku! Niewielka doza produktu, aplikowana w ramach porannego oraz wieczornego rytuału, dosłownie odmieniła moją skórę. 

♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ 

This, not yet available in PL, the novelty of L’oréal is a response to the suggestions of millions of consumers associated with the creation of a product with an extremely light and fantastically skin-loving formula. The Liquid Care (12 €/70ML) is a refreshing product like water and moisturizing like a traditional cream. This formula, inspired by (existing in the Asian ritual) lotion, the formula allows for deep moisturizing of the complexion without weighting it. Thanks to the content of aloe vera juice, hyaluronic acid and birch bark extract, the skin immediately becomes smooth, brightened and (above all) moisturized. The effect obtained is long-lasting, because the skin can be felt up to 72 hours! If you have not been in contact with a product based on aloe leaf juice so far, it’s time to change it! Aloe is really amazing, full of nutritional properties of the plant! Adapted to life in conditions of limited access to water, it developed water tissue, thanks to which it is able to store its supply. Valued for thousands of years for a reason, because its properties are magical, as well as new products in the form of Hydra Genius Aloe Water ♥ ︎. For me, unquestionably, he is an absolute discovery of the year! A small dose of the product, applied as part of the morning and evening ritual, literally changed my skin.

♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ 

TOP 5 SKINCARE PRODUCTS - Biotherm Aquasource Cream

Biotherm Aquasource Cream for Dry Skin

Pusty słoiczek, w którym nie zachowała się nawet odrobina kremu, jest doskonałym potwierdzeniem tego, iż Biotherm Aquasource absolutnie skradł moje serce! Ten, wzbogacony o plankton termalny oraz 36 elementów witalnych, produkt działa aż na 6 biologicznych funkcji skóry. Dzięki zawartości masła shea, oleju arganowego, panthenolu już od pierwszej aplikacji nawet mocno przesuszona oraz podrażniona skóra staje się nawilżona, odżywiona, delikatna i ukojona. Jego bogata konsystencja, wbrew pozorom, doskonale sprawdza się jako baza pod makijaż. W ciągu dnia skóra nie ulega przesuszeniu, ale i nie produkuje zwiększonej ilości sebum. Harmonijna równowaga to piękne określenie jej stanu. Jedynym aspektem produktu, który początkowo mnie drażnił był jego zapach. Obecnie, kiedy właśnie sięgam po trzeci(!) już jego słoiczek, jestem w stanie przyznać, że nawet zaczyna mi się on podobać, a z pewnością przestał przeszkadzać. Długotrwałe działanie, a także duża wydajność kremu (129PLN/50ML) sprawia, iż zapach przestaje tak naprawdę mieć znaczenie. Produkt, któremu zdecydowanie warto dać szansę! 

♥︎♥︎♥︎♥︎ i pół / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

An empty jar, in which not even a bit of cream has been preserved, is a perfect confirmation that Biotherm Aquasource has absolutely stolen my heart! This product, enriched with thermal plankton and 36 vital elements, works on up to 6 biological skin functions. Thanks to the content of shea butter, argan oil, panthenol, even from the first application, even heavily desiccated and irritated skin becomes moisturized, nourished, delicate and soothed. Its rich consistency, despite appearances, works great as a make-up base. During the day, the skin does not dry out, but does not produce an increased amount of sebum. Harmonious balance is a beautiful definition of its state. The only aspect of the product that initially irritated me was its smell. Currently, when I’m just reaching for the third (!) already its jar, I can admit that even I started liking it, and certainly stopped to disturb me. Long-lasting formula, as well as high cream performance (129PLN/50ML) makes the fragrance no longer really matter. A product that is definitely worth giving a chance!

♥︎♥︎♥︎♥︎ and a half / ♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

#santaweek 1 - TOP 5 SKINCARE PRODUCTS

Jestem przekonana, że każdy produkt z powyższego zestawienia TOP 5 SKINCARE PRODUCTS mógłby stanowić doskonałe uzupełnienie Waszego pielęgnacyjnego rytuału! Z racji dzisiejszego szczególnego dnia (nadal jestem oburzona, że zostałam kolokwialnie mówiąc olana!) razem z marką Neutrogena, chciałabym zaprosić Was do wzięcia udziału w rozdaniu, w którym do zgarnięcia są 3 zestawy linii Visibly Clear Spot Proofing ♥︎. 

TOP 5 SKINCARE PRODUCTS - Neutrogena Visibly Clear Set

Dla 3 z Was, które jako pierwsze odpowiedzą na pytanie ↓↓↓

// Jaki składnik zawarty w produktach Neutrogena Visibly Clear Spot Proofing wykazuje właściwości antybakteryjne? //

czeka zestaw widoczny na zdjęciu, w skład którego wchodzi: Smoothing Scrub & Daily Wash & Oil-free Moisturizer.

Kto pierwszy, ten lepszy!  

♥︎

POST ZREALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z MARKĄ NEUTROGENA

I JEST PRZEZ NIĄ SPONSOROWANY.

✤✤✤

I am convinced that every product from the above TOP 5 SKINCARE PRODUCTS statement could be a perfect complement to your caring ritual! Due to today’s special day, together with the Neutrogena, I would like to invite you to take part in the contest, in which there are 3 sets of Visibly Clear Spot Proofing to win ♥.

For 3 of you who are the first to answer the question ↓↓↓

// What component contained in the products Neutrogena Visibly Clear Spot Proofing shows its antibacterial properties? //

is waiting set visible on the photo, which includes: Smoothing Scrub & Daily Wash & Oil-free Moisturizer.

First come, first served!

♥ ︎

POST is SPONSORED by NEUTROGENA.

There are no comments, add yours